سال 1398، سال رونق تولید

اهداف کلان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران:

 

 1. بالفعل نمودن ظرفیت‌های آبی و برق‌آبی توجیه پذیر کشور بر طبق سند برنامه چهارم توسعه کشور 
 2. تغییر نگرش اقتصادی به صنعت برق‌آبی بعنوان ثروت ملی کشور 
 3. توسعه صنعت برق‌آبی با رویکرد خودگردانی مالی و با تکمیل چرخه سرمایه‌گذاری، طراحی، اجرا و بهره‌برداری از پروژه‌های شرکت 
 4. تنوع بخشی و افزایش منابع مالی پیگیری تخصیص منابع طرحهای شرکت 
 5. تولید انرژی برق آبی با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در راستای ساز و کار توسعه پاک  (CDM)
 6. گسترش جامع‌نگری و تغییر دیدگاه از صرفاً اجرای پروژه به توسعه منطقه‌ای در اجرای پروژه‌ها 
 7. ارتقای سطح مدیریت کارفرمایی و پروژه‌ای شرکت با تأکید بر کاهش زمان و هزینه طرحهای مطالعاتی و اجرایی و ارتقاء کیفیت خدمات 
 8. ارتقاء کمی و کیفی شبکه پیمانکاران و مشاورین شرکت
  آدرس تماس

 • آدرس تماس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3 (40 قدیم)
 • تلفن : 27821-021
 • فکس : 26213732-021
 • ایمیل :