پرش به محتوای اصلی
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
صفحه اصلی
درباره ما
بیانیه‌ها
مدیران شرکت
طرح‌های شرکت
شرکت‌های همکار
بانک‌های اطلاعاتی
جستجوجستجوی پیشرفته

مهمترين اثرات مثبت پروژه شامل اثر بر كيفيت آب شرب و وضعيت آبرساني مي باشد. اين پروژه با تامين آب با كيفيت مناسب جهت شرب اهالي مناطق مسكوني جنوبي هرمزگان باعث افزايش سطح سلامتي و رفاه اهالي خواهد شد، همچنين مرحله بهره برداري داراي اثرات مثبتي مانند: كنترل رژيم سيلابي و كاهش ذرات معلق آب در درياچه سد و تشكيل درياچه و پهنه آبي وسيع و ايجاد ميكروكليما و لطافت هوا خواهد بود، همچنين عمليات اجرايي با فراهم كردن زمينه هاي كاري و فرصتهاي شغلي جديد باعث افزايش ميزان اشتغال و درآمد اهالي خواهد شد، بطوريكه پيش بيني مي شود مانع از مهاجرت بسياري از اهالي جوياي كار از محدوده مورد مطالعه گردد. اثرات مثبت پروژه در اين مرحله طولاني مدت بوده و در ارتقاء كيفي محيط زيست اجتماعي و وضعيت رفاه عمومي اهالي و اقتصاد ساكنين منطقه موثر خواهد بود. گرفتن رسوبات آب و بهبود كيفيت آن و ميكروكليماي حاصل از تشكيل درياچه از ديگر اثرات مثبت پروژه بوده و با ايجاد پهنه هاي آبي جديد باعث جلب توجه گونه هاي مختلف جانوري بويژه پرندگان خواهد گرديد.
معرفی
اهداف
اهداف پروژه بر اساس نتایج مطالعات مرحله دوم ‍‍
 • برنامه ريزي تأمين بخشی از نياز آب شرب منطقه به مقدار 19 ميليون مترمكعب در سال
 • حفظ تعادل سفره آب زيرزميني و محيط زيست به منظور تثبیت وضع موجود با تأمین و تغذیه 9 میلیون متر مکعب در سال
تاریخچه و سوابق
 • واگذاری مطالعات مرحله اول؛ شرکت مهندسین مشاور تماوان؛ سال 1376
 • واگذاری مطالعات مرحله دوم؛ شرکت مهندسین مشاور تماوان؛ سال 1384
 • واگذاری اجرای جاده دسترسی به محل سد؛ شرکت ژیان؛ سال 1390
 • واگذاری اجرای تونل انحراف؛ شرکت پایاب کوثر؛ خرداد ماه 1390
 • واگذاری بازبینی مطالعات مرحله دوم؛ شرکت مهندسین مشاور تماوان؛ سال 1391
 • امضای قرارداد شرکت آب منطقه ای هرمزگان با بانک توسعه اسلامی؛ مهر ماه 1391
 • واگذاری اجرای بدنه سد؛ شرکت ملی ساختمان؛ سال 1394
 • تغییر دستگاه اجرایی طرح از شرکت آب منطقه ای هرمزگان به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران؛ خرداد ماه 1394
 • برگزاری مناقصه خط و تصفیه خانه؛ سال 1394
موقعیت و جانمایی
ساختگاه سد مخزني سرني در استان هرمزگان و به فاصله 146 کیلومتری بندرعباس، 34 كيلومتري جنوب شرقي شهر ميناب و در 6 کیلومتری شرق روستای کهوردان واقع شده است.
مشخصات رودخانه
رودخانه سرني، جزء حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان محسوب شده، از قلل رشته کوه بشاگرد سرچشمه گرفته و به درياي عمان مي ريزد.
 • طول رودخانه تا ساختگاه:‌ 85 كيلومتر
 • متوسط آبدهي رودخانه:‌ 1.49 متر مكعب بر ثانيه
 • دبي ويژه دراز مدت رسوب: 500 تن در سال در كيلومتر مربع
 • متوسط بارندگي سالانه در ساختگاه: 245 ميليمتر
 • متوسط تبخير از سطح آزاد آب: 1609 ميليمتر
 • متوسط سالانه جريان ورودي به سد سرني حدود 46 ميليون متر مكعب است.
 • بيشترين آبدهي در فصل زمستان و سپس پاييز است.
 • در تابستان اكثرا رودخانه خشك بوده و يا آبدهي آن در حد بسيار كمي است.
 • در طول دوره مورد بررسي بيشترين مقدار آبدهي در بهمن ماه و به مقدار 97 ميليون متر مكعب در سال 72-1371 بوده است.
 • كمترين مقدار آبدهي صفر بوده و در ماههاي فروردين تا شهريور مشاهده مي‌گردد.
مشخصات حوضه آبریز
 • در حوضه آبريز سد سرني قسمتهاي علياي حوضه (شمال شرقي حوضه) شامل دامنه‌هاي جنوبي از قلل رشته كوه بشاگرد مي‌باشد كه سرچشمه‌ رودخانه سرني نيز محسوب مي‌گردد.
 • اين بخش از حوضه از ارتفاع 2043 متر از سطح دريا شروع و تا حدود 800 متر از سطح دريا را شامل مي‌شود.
 • قسمتهاي مياني آن متشكل از تپه‌هاي كم ارتفاع بوده و بعد از آن محدوده مطالعاتي حالت دشت پيدا كرده و در نهايت به دريا وصل مي‌شود.
 • شيب در جهت افقي در حوضه آبريز برابر 6/3 درصد، در جهت عمودي 24/4 و شيب متوسط حوضه برابر 94/3 درصد است.
 • ارتفاع متوسط حوضه آبريز سد سرني 702 متر از سطح دريا و ارتفاع بلندترين و پست‌ترين نقطه حوضه به ترتيب 2043 و 97 متر مي‌باشد.

ارتفاع پست ترين نقطه

  (m.a.s.l)

ارتفاع بلندترين نقطه

(m.a.s.l)

طول رودخانه 

(km)

شيب متوسط حوضه

 (%)

ارتفاع متوسط

 (m.a.s.l)

سطح حوضه

(km^2)

حوضه آبريز

97

2043

85

94/3

702

706

سد سرني

ویژگی‌ها
 • سدخاکی (سنگریزه ای با هسته رسی قائم) با ارتفاع 52 متر
 • یک واحد تصفیه خانه به ظرفیت 2 مترمکعب در ثانیه
 • خط انتقال ثقلی به طول 38 کیلومتر از خروجی آبگیر تا تصفیه خانه، از جنس Steel و GRP به قطر 1متر می باشد.
 • تأمین مالی پروژه به صورت مشارکت توسط بانک توسعه اسلامی (IDB) و منابع داخلی می باشد.
       
بازدید: