پرش به محتوای اصلی
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
صفحه اصلی
درباره ما
بیانیه‌ها
مدیران شرکت
طرح‌های شرکت
شرکت‌های همکار
بانک‌های اطلاعاتی
جستجوجستجوی پیشرفته

در این بخش به بیان اطلاعات پایه طرح در قالب آیتم‌های زیر پرداخته شده است:
هواشناسی
اقليم غالب در حوضه آبريز کوير مرکزي اقليم خشک بياباني سرد مي‌باشد. بر طبق تقسيم بندي اقليمي کشور (طرح جامع دوم- جاماب) چيزي در حدود 53٪ از نواحي حوضه آبريز کوير مرکزي در اقليم خشک بياباني سرد قرار (A12M2) دارند. 15٪ از مابقي نواحي اين حوضه داراي اقليم نيمه خشک سرد (A2M2)، 10٪ نيمه خشک فراسرد (A2M1) و 10٪ فرا خشک سرد (A11M2) بوده و 13٪ مابقي نيز در اقليم‌هايي از قبيل فراخشک معتدل (2٪)، مديترانه‌اي سرد (2٪)، مديترانه‌اي فراسرد (3٪)، مرطوب فراسرد (3٪) و نيمه مرطوب فراسرد (3٪) واقع هستند.
اين حوضه بين مختصات جغرافيايي '39- º51 تا '58- º59 طول شرقي و '50- º32 تا '28- º37 عرض شمالي واقع شده است. مساحت حوضه آبريز مذكور حدود 226218 كيلومترمربع است كه حدود 35 درصد آن را مناطق كوهستاني و 65 درصد آن را كوهپايه‌ها، دشتها و كويرها تشكيل مي‌دهد.
"
اقليم غالب در حوضه آبريز کوير مرکزي اقليم خشک بياباني سرد مي‌باشد. بر طبق تقسيم بندي اقليمي کشور (طرح جامع دوم- جاماب) چيزي در حدود 53٪ از نواحي حوضه آبريز کوير مرکزي در اقليم خشک بياباني سرد قرار (A12M2) دارند. 15٪ از مابقي نواحي اين حوضه داراي اقليم نيمه خشک سرد (A2M2)، 10٪ نيمه خشک فراسرد (A2M1) و 10٪ فرا خشک سرد (A11M2) بوده و 13٪ مابقي نيز در اقليم‌هايي از قبيل فراخشک معتدل (2٪)، مديترانه‌اي سرد (2٪)، مديترانه‌اي فراسرد (3٪)، مرطوب فراسرد (3٪) و نيمه مرطوب فراسرد (3٪) واقع هستند.
اين حوضه بين مختصات جغرافيايي '39- º51 تا '58- º59 طول شرقي و '50- º32 تا '28- º37 عرض شمالي واقع شده است. مساحت حوضه آبريز مذكور حدود 226218 كيلومترمربع است كه حدود 35 درصد آن را مناطق كوهستاني و 65 درصد آن را كوهپايه‌ها، دشتها و كويرها تشكيل مي‌دهد.
هواشناسی منطقه
کیفیت آب
حوضه آبريز كوير مركزي بخش وسيعي از مناطق مركزي و شرقي ايران را تشكيل مي‌دهد و در تقسيم‌بندي‌هاي دفتر مطالعات پايه منابع آب، حوضه هفتم از فلات مركزي با كد 47 مي‌باشد. اين حوضه از شمال به رشته كوه البرز شرقي، از غرب و جنوب به ارتفاعات پراكنده، غرب كوير مركزي، از شرق به حوضه‌هاي قره قوم و نمكزار خواف، از شمال شرق به كوههاي جام و بينالود محدود مي‌گردد.
اين حوضه تمام يا بخشي از 7 استان‌ خراسان شمالي، خراسان رضوي، خراسان جنوبي، يزد، سمنان، اصفهان و تهران را در بر گرفته و اين استان‌ها به ترتيب سهمي معادل 6/4٪، 4/26٪، 6/4٪، 8/9٪، 12/41٪، 1/11٪ و 9/1٪ از کل مساحت حوضه آبريز کوير مرکزي را به خود اختصاص داده‌اند. اين حوضه به طور كلي داراي 62 نقطه شهري است كه در محدوده هفت استان سمنان، خراسان رضوي، خراسان شمالي، خراسان جنوبي، تهران، اصفهان و يزد قرار گرفته اند. از بين اين 62 شهر، شهرهاي سمنان، شاهرود، نيشابور، سبزوار، دامغان، گرمسار،  اسفراين، تربت حيدريه، كاشمر، گناباد، فردوس، بشرويه، كاخك و رشتخوار را مي‌توان به عنوان مهمترين نقاط تمركز جمعيتي نام برد.
کیفیت آب
لرزه خیزی
بر اساس بررسيهاي كلي انجام شده مسير انتقال از گسلهاي اصلي خزر و البرز و بشم و سمنان عبور مي‌كند. ريز گسلهاي بسياري مانند لرزنه نيز در مسير انتقال تلاقي خواهد نمود. محدوده مورد بررسي از نظر تكتونيك و زمين ساخت همانند ديگر نقاط ايران فعال بوده و وجود سيستم‌هاي شكستگي و گسلهاي منطقه و زمين لرزه‌هاي معاصر شاهدي بر اين مدعي است. بغير از دسته گسلهاي خزر كه بصورت عادي نرمال هستند، شكستگيهاي منطقه ساري عمدتاً از نوع امتداد لغز مي‌باشند. بطور كلي مسير انتقال از محدوده با خطر نسبي زمين لرزه زياد و خيلي زياد عبور مي‌نمايد
بر اساس بررسيهاي كلي انجام شده مسير انتقال از گسلهاي اصلي خزر و البرز و بشم و سمنان عبور مي‌كند. ريز گسلهاي بسياري مانند لرزنه نيز در مسير انتقال تلاقي خواهد نمود. محدوده مورد بررسي از نظر تكتونيك و زمين ساخت همانند ديگر نقاط ايران فعال بوده و وجود سيستم‌هاي شكستگي و گسلهاي منطقه و زمين لرزه‌هاي معاصر شاهدي بر اين مدعي است. بغير از دسته گسلهاي خزر كه بصورت عادي نرمال هستند، شكستگيهاي منطقه ساري عمدتاً از نوع امتداد لغز مي‌باشند. بطور كلي مسير انتقال از محدوده با خطر نسبي زمين لرزه زياد و خيلي زياد عبور مي‌نمايد
لرزه خیزی

بازدید: