پرش به محتوای اصلی
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
صفحه اصلی
درباره ما
بیانیه‌ها
مدیران شرکت
طرح‌های شرکت
شرکت‌های همکار
بانک‌های اطلاعاتی
جستجوجستجوی پیشرفته

در این بخش به بیان اطلاعات پایه طرح در قالب آیتم‌های زیر پرداخته شده است:
توپوگرافی
سد کارون 4 در جنوب غرب ایران و برروی رودخانه کارون، بلافاصله در بالادست تقاطع رودخانه های منج و کارون و در فاصله 670 کیلومتری از مصب رودخانه واقع شده است.
تراز بستر رودخانه 840 متر بالاتر از سطح دریاهای آزاد بوده و عرض آن در ساختگاه سد حدود 30 تا 60 متر میباشد همچنین عمق رسوبات در کف رودخانه در محل طرح در حدود 30 متر می‌باشد.
دره ساختگاه سد، یک درهV شکل نامتقارن با شیب عمومی تندتر درجناح چپ بوده و عرض دره در تراز 1032+ (تراز تاج سد) در حدود 350 متر است، براین اساس نسبت عرض به ارتفاع دره 1 به 8 بدست آمده که برای یک سد بتنی دو قوسی ایده آل می‌باشد. ساختگاه سد کارون4 در مرز استان چهارمحال و بختیاری و خوزستان واقع شده و فاصله آن تا شهرکرد 185 کیلومتر(جنوب غربی شهرکرد) و تا شهر لردگان 35 کیلومتر(غرب- جنوب غربی شهر لردگان) می‌باشد و مناسبترین راه دسترسی به ساختگاه سد، جاده موجود شهر کرد- ایذه بوده که از محل طرح عبور می‌نماید.
مشخصات جغرافیایی محدوده سد به شرح زیر می باشد.
 
ثانیه
دقیقه
درجه

عرض جغرافیایی

05
24
50

طول جغرافیایی

53

35

31

توپولوژی
هواشناسی
اقلیم حوضه آبریز سد کارون 4 در نقاط مختلف بین نیمه خشک سرد تا معتدل مرطوب طبقه‌بندی می‌شود.
همچنین توده‌های هوایی که در منطقه آبریز سد کارون4 موثر می‌باشند عبارتند از توده هوای دریایی حاره که بیشتر در زمستان در حوضه آبریز سد کارون4 فعال می‌باشد و توده هوای قاره‌ای حاره که عموما در تابستان در حوضه آبریز سد کارون4 فعالیت دارد. همچنین توده هوای دریایی قطبی که بیشتر قسمت‌های شمالی حوضه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
هواشناسی منطقه
هیدرولوژی
حوضه آبریز رودخانه کارون در محدوده سد کارون4 در قسمت جنوب غربی ایران در محدوده بین عرض شمالی20-31 تا40-32 و طول شرقی 33-49 تا 45-51 در منطقه سلسله جبال زاگرس واقع شده و از نظر تقسیمات کشوری عمدتا" به استان‌های چهار محال و بختیاری و اصفهان تعلق دارد.
حوضه آبریز مذکور تقریبا کوهستانی بوده، ارتفاع متوسط آن 2354 متر و ارتفاع بلندترین نقطه آن 4200 متر می‌باشد.
مساحت حوضه آبریز رودخانه کارون در محدوده سد کارون 4، 12813 کیلومترمربع بوده و رشته کوه‌های مرتفع سلسله جبال زاگرس شرایط مناسبی را برای بارش در حوضه آبریز این رودخانه (به‌خصوص نواحی غربی و شمال غربی) به‌وجود آورده است، به‌گونه‌ایکه ارتفاع متوسط بارندگی سالانه حوضه حدود680 میلیمتر برآورد می‌گردد. همچنین متوسط تبخیر از سطح دریاچه برابر 1811.2 میلیمتر برآورد می‌گردد.
متــوسط آورد سالانــه رودخانه 1000000*4927.4 متر مکعب بوده و دمای حداقل اقلیم محل سد برابر 8 درجه سانتی‌گراد و دمای حداکثر در محل سد برابر4.32 درجه سانتی‌گراد برآورد می‌گردد.
هیدرولوژی
سیلاب
دبی سیلاب رودخانه کارون در ساختگاه سد کارون 4 برای سیلاب با دوره‌های بازگشت مختلف به شرح زیر برآورده شده است.
 

دوره بازگشت

دبی (متر مکعب بر ثانیه)

سیلاب 20 ساله

2715

سیلاب 50 ساله

3490

سیلاب 100 ساله

4030

سیلاب 200 ساله

4630

سیلاب 1000 ساله

6255

سیلاب 10000 ساله

8605

سیلاب حداکثر محتمل

10200

سیلاب
کیفیت آب
کیفیت آب رودخانه کارون درمحل ساختگاه سد از لحاظ ضوابط آشامیدن مناسب بوده و قابل استفاده برای مصارف کشاورزی نیز می‌باشد.
کیفیت آب
رسوب گذاری
حجم رسوب 50 ساله رودخانه کارون در محل ساختگاه سد کارون 4 برابر 1000000*220 متر مکعب برآورد می‌گردد.
رسوب گذاری
برنامه‌ریزی منابع آب
فعلا در این رابطه اطلاعاتی موجود نمی‌باشد.
برنامه ریزی منابع آب
زمین شناسی
از دیدگاه زمین‌شناسی، ساختگاه سد برروی یال جنوب غربی تاقدیس نامتقارن سفید کوه واقع شده است. یال جنوب غربی این تاقدیس پرشیب تر (با شیب 70- 65درجه) از یال شمال شرقی آن است. رودخانه در محل ساختگاه سد با راستای شمال غربی و جنوب شرقی، تقریبا عمود بر محور تاقدیس، جریان دارد.
با توجه به این شرایط، امتداد لایه‌بندی توده سنگ عمود بر امتداد رودخانه و شیب لایه‌بندی به سمت پایین دست است.
سازندهای پابده و آسماری در محدوده ساختگاه سد رخنمون یافته‌اند. سازند پابده شامل تناوب سنگ مارن آهکی و سنگ آهک می شود و بلافاصله در بالادست دره محل قرارگیری سد مشاهده می‌شود.  با حرکت به سمت بالادست(در محدوده سازند پابده) دره کاملا باز و عریض می‌گردد.
سازند آسماری از بعد ساختار و نوع سنگ به دو زیرسازند آسماری فوقانی و آسماری تحتانی تقسیم شده است که به ترتیب در پایین دست و بالا دست امتداد رودخانه واقع می‌گردند.
آسماری فوقانی عمدتا شامل سنگ آهک مارنی با میان لایه‌های سنگ مارن و ندرتا سنگ آهک می‌گردد. آسمــاری تحتــانی نیز شامل سنگ آهک متوسط لایه می‌شود که با حرکت به سمت بالادست ضخامت لایه‌های آن افزایش می یابد.
زمین شناسی
لرزه خیزی
منطقه طرح کارون4 از لحاظ زلزله‌خیزی جزو مناطق با خطر زلزله خیلی زیاد بوده و ریسک به وجود آمدن زلزله در این منطقه بسیار بالا می‌باشد.
اساسا در هنگام وقوع زلزله، انرژی جنبشی زمین شامل موج‌های برشی، موج‌های سطحی و موج‌های فشاری از زوایا و جهت‌های متفاوت به سازه اعمال می‌گردد ولی بیشترین جنبش لرزه‌ای زمین در پریودهای لرزه‌ای کمتر از 1 ثانیه، عمدتا ناشی از موج‌های برشی است.
در مطالعات لرزه‌خیزی جامعی که برای ساختگاه سد کارون 4 انجام یافته است ، سطوح لرزه‌ای زیر برای تعریف ریسک خطر زمین لرزه تعریف شده‌اند:
  • سطح زلزله پایه طراحی(DBL): زلزله سطح پایه طراحی بنا به تعریف زلزله‌ای است که در دوره عمر مفید سازه اتفاق خواهد افتاد.
  • سطح زلزله حداکثر طراحی(MDL): زلزله سطح حداکثر طراحی زلزله نسبتا شدیدی است که احتمال وقوع آن در دوره عمر مفید سازه کم است.
  • سطح زلزله حداکثر محتمل(MCL): زلزله سطح حداکثر محتمل شدیدترین زلزله محتمل و ممکن در ساختگاه می باشد.

با توجه به اهمیت بالای سدها، معمولا زلزله‌های سطح پایه طراحی(DBL)،وحداکثرمحتمل(MCL) به ترتیب به عنوان بارگذاری‌های غیرعادی و فوق العاده در نظر گرفته می‌شوند.
در ساختگاه سد کارون4 شتاب حداکثر زمین در سطوح مختلف لرزه‌ای فوق به شرح ارائه شده در جدول زیر تخمین زده شده اند.

EARTH QUAKE LEVEL
hor
ver
Design Basis Level (DBL)
0.28 g
0.18 g

Maximum Design level (MDL)

0.35 g
0.22 g
Maximum Credible level (MCL)
0.49 g
0.26 g

لرزه خیزی
مخزن سد
مخزن سد کارون4 که پس از ساخت سد تشکیل خواهد شد دارای عرض متوسط برابر 500 متر خواهد بود و تراز عادی بهره برداری از مخزن 1025 و تراز حداقل بهره برداری 996 و تراز آبگیر نیروگاه 945 متر از سطح دریا می‌باشد. همچنین مخزن فوق‌الذکر دارای حجم2190 میلیون متر مکعب خواهد بود که748.7 میلیون متر مکعب آن حجم مفید و 1097 میلیون متر مکعب آن حجم مرده مخزن می‌باشد. همچنین آب قابل تنظیم سالانه توسط مخزن سد کارون4 برابر 1000000*3156 متر مکعب می‌باشد.
دریاچه سد کارون4 از دو شاخه یکی در شاخه ارمند به طول 40.5 کیلومتر و دیگری در شاخه بازفت به طول 28کیلومتر تشکیل یافته است. همچنین مساحت دریاچه در تراز عادی بهره‌برداری 29.23 کیلومتر مربع می‌باشد.
مخزن سد

بازدید: