پرش به محتوای اصلی
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
صفحه اصلی
درباره ما
بیانیه‌ها
مدیران شرکت
طرح‌های شرکت
شرکت‌های همکار
بانک‌های اطلاعاتی
جستجوجستجوی پیشرفته

طرح‌های برق‌آبی بزرگ

در حال بهره‌برداری

  کارون3

  کارون4

  کرخه

  گتوند

  مسجدسلیمان

در حال اجرا

  بختیاری

  پارسیان

  چم‌شیر

  خرسان3

  راه‌های جایگزین و جابجایی خطوط نفت و گاز کارون3و4

  رودبار ‌لرستان

  زهکشی چم‌شیر

  سرنی

  سیاه ‌‌بیشه

  سیمره

  کارون2

  نمک زدایی و انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی ایران

مطالعاتی

  حوضه ارس

  حوضه دز

  حوضه زهره-هنیجان

  حوضه شمال

  حوضه قزل اوزن

  حوضه کارون

  حوضه کرخه

طرح‌های برق‌آبی
متوسط و کوچک

 در حال بهره‌برداری

 در حال اجرا

 آماده اجرا

 آماده سرمایه گذاری

نسخه RSS
به منظور مشاهده سوابق اجرایی هر مشاور، بر روی اسم آن کلیک کنید و برای دیدن مشاوران اصلی شرکت به صفحه معرفی مشاوران اصلی مراجعه کنید.
معاونت فنی و طرح‌های توسعهمطالعات مرحله اول نیروگاه گیلان و مازندران
معاونت فنی و طرح‌های توسعهمطالعه هیدرومتری در ایستگاه‌های دبی‌سنجی استان مازندران
معاونت فنی و طرح‌های توسعهمطالعات مرحله سوم نیروگاه نمارستان
معاونت فنی و طرح‌های توسعهمطالعات شناخت پتانسیل‌های برق‌آبی آبریز گرگان
معاونت فنی و طرح‌های توسعهمطالعات شناخت نیروگاه‌های حوضه آبریز شاپوردالکی
معاونت فنی و طرح‌های توسعهخدمات مهندسی نظارت کارگاهی بر عملیات ژئوتکنیک و مقامت مصالح طرح نمارستاق
مطالعات مرحله شناخت سد و نیروگاه چومان
طرح سد و نیروگاه خرسان 3نظارت کارگاهی بر عملیات ژئوتکنیک و حفر گالری‌های اکتشافی
طرح سد و نیروگاه خرسان 3بازنگری و تکمیل مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم
طرح نیروگاه‌های آبی متوسط و کوچکخدمات مهندسی بازنگری مطالعات مرحله دوم نیروگاه برق آبی سوله دوکل
طرح نیروگاه‌های آبی متوسط و کوچکمطالعات مرحله شناخت نیروگاه‌های برقابی حوضه هراز
طرح نیروگاه‌های آبی متوسط و کوچکانجام خدمات مهندسی بازنگری مطالعات مرحله دوم نیروگاه برق‌آبی پیران
معاونت فنی و طرح‌های توسعهانجام مطالعات و فعالیت‌های هیدرومتری درایستگاه‌های دبی سنجی(استان‌های آذربایجان غربی واردبیل)
بهره برداری از ایستگاه هیدرومتری
طرح سد و نیروگاه سیمرهتهیه نقشه توپوگرافی و عملیات نقشه برداری زمینی جهت تهیه نقشه کاداستر
طرح سد و نیروگاه مسجد سلیماناحداث ایستگاه هیدرومتری
طرح سد و نیروگاه کارون 4برقراری و بهره‌برداری از ایستگاههای هیدرومتری و تجهیزات وابسته
طرح سد و نیروگاه کارون 4تهیه نقشه توپوگرافی رودخانه منج و نقشه برداری جهت انتقال آب به نیروگاه منج
طرح سد و نیروگاه کارون 4مشاوره در زمینه هشدارسیل و ساخت ایستگاههای مخابراتی
طرح نیروگاه‌های آبی متوسط و کوچکانجام امورنقشه برداری توپوگرافی ازمحدوده سد رجایی
طرح نیروگاه‌های آبی متوسط و کوچکانجام امور نقشه برداری تکمیلی نیروگاه تنظیمی دز
معاونت فنی و طرح‌های توسعهبهره برداری از ایستگاه هیدرومتری
معاونت فنی و طرح‌های توسعهنصب و بهره برداری از ایستگاه هیدرمتری در سرشاخه‌های کرخه (سد و نیروگاه شیواشان)
معاونت فنی و طرح‌های توسعهتهیه نقشه توپوگرافی در طرح سد و نیروگاه سازبن
معاونت فنی و طرح‌های توسعهبهره برداری از ایستگاه هیدرومتری روستای میرآباد از سرشاخه‌های کرخه(سد و نیروگاه گرژال)
طرح راههای جایگزین-
طرح سد سرنی و سامانه انتقالاستقرار یک واحد آزمایشگاهی کنترل کیفی در کارگاه
طرح سد و نیروگاه خرسان 3خدمات ژئو تکنیک و مقاومت مصالح
طرح سد و نیروگاه رودبار لرستانساخت نمونه‌های بتن غلطکی
طرح سد و نیروگاه رودبار لرستاناستقرار آزمایشگاه محلی و مطالعات بتن غلطکی طرح
طرح سد و نیروگاه سیاه‌بیشهآزمایشهای کنترل کیفی
طرح سد و نیروگاه سیمرهانجام آزمایشات کنترل کیفی عملیات اجرایی
طرح سد و نیروگاه سیمرهاستقرارآزمایشگاه محلی در ساختگاه سد
طرح سد و نیروگاه سیمرهمطالعات مرحله دوم منابع قرضه
طرح سد و نیروگاه گتونداستقرار آزمایشگاه محلی درمحل سد ونیروگاه
طرح سد و نیروگاه کارون 3استقرار آزمایشگاه محلی و ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
طرح سد و نیروگاه کارون 4استقرار آزمایشگاه محلی به منظورخدمات مهندسی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
طرح سد و نیروگاه کرخهاستقرار آزمایشگاه محلی در محل سد و تونل دشت عباس
طرح سد و نیروگاه کرخهارائه خدمات مهندسی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح در پروژه کنترل کیفی عملیات تکمیلی سد
طرح نیروگاه‌های آبی متوسط و کوچکارائه خدمات مهندسی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح در طرح پل کلو1
طرح نیروگاه‌های آبی متوسط و کوچکارائه خدمات مهندسی و مقاومت مصالح جهت نیروگاه شهید رجایی
طرح نیروگاه‌های آبی متوسط و کوچکاستقرارآزمایشگاه محلی نیروگاه کوهرنگ
طرح نیروگاه‌های آبی متوسط و کوچکعملیات ژئوتکنیک مسیرکانال پایاب کوهرنگ2
طرح نیروگاه‌های آبی متوسط و کوچکانجام خدمات مهندسی ژئوتکنیک ومقاومت مصالح نیروگاه برق آبی زیوکه
معاونت فنی و طرح‌های توسعهانجام آزمایشات کنترل کیفی در طرح سد و نیروگاه سازبن
معاونت فنی و طرح‌های توسعهارائه خدمات مهندسی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح( سد و نیروگاه گژال)
معاونت فنی و طرح‌های توسعهعملیات ژئوتکنیک و شناسائی ساختگاه چاکو
معاونت فنی و طرح‌های توسعهمطالعات مرحله دوم سد و نیروگاه سازبن
معاونت فنی و طرح‌های توسعهانجام خدمات مهندسی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح(سد و نیروگاه شیواشان)
معاونت فنی و طرح‌های توسعهانجام خدمات مهندسی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح(سد و نیروگاه خرسان 1)
طرح سد و نیروگاه سیمرهاستقرارآزمایشگاه محلی
طرح سد و نیروگاه کارون 4ارائه خدمات مهندسی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
معاونت فنی و طرح‌های توسعهآزمایشات تحقیقاتی سد و نیروگاه سازبن
طرح سد و نیروگاه کارون 4عملیات حفاری ژئوتکنیک و آزمایش دیلاتومتری
معاونت فنی و طرح‌های توسعهمطالعات ژئوتکنیک مرحله اول طرح خرسان 2
معاونت فنی و طرح‌های توسعهعملیات ژئوتکنیک و آزمایشگاهی طرح سد و نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای ایلام
طرح سد و نیروگاه کارون 4طراحی و نظارت بر اجرای یک دستگاه پل
طرح سد و نیروگاه کارون 4نظارت کارگاهی بر احداث جاده‌ها، پل‌ها و سازه‌ها
  * اسامی ستاره دار جزء مشاوران اصلی می‌باشند.بازدید:
 
 
   
1385-1394© تمام حقوق معنوی مربوط به مطالب، تصاویر و اطلاعات منتشر شده در سایت و زیر سایتهای مربوط به دامنه http://Iwpco.ir متعلق به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران می باشد؛ و
هر گونه دخل و تصرف ممنوع بوده و همچنین دوباره نشر فقط با ذکر منبع امکان پذیر می باشد.