پرش به محتوای اصلی
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
صفحه اصلی
درباره ما
بیانیه‌ها
مدیران شرکت
طرح‌های شرکت
شرکت‌های همکار
بانک‌های اطلاعاتی
جستجوجستجوی پیشرفته

در این بخش به بیان اطلاعات فنی طرح در قالب آیتم‌های زیر پرداخته شده است:
مشخصات بدنه
مشخصه
مقدار
مشخصه
مقدار
نوع سد:
بتنی
عرض تاج:
13/2
ارتفاع از پی:
4/4
عرض در پی:
21/5
طول تاج:
148متر
حجم کل بدنه:
54800
مشخصات بدنه
مشخصات مخزن
مشخصه
مقدار
مشخصه
مقدار
حجم کل مخزن:
75/3 میلیون متر مکعب
عرض دریاچه:
متوسط 140 متر
مساحت مخزن:
560هزارمترمربع
تراز نرمال:
-
طول دریاچه:
تقریبی 4 کیلومتر
مشخصات مخزن
سیستم انحراف آب
انحراف آب به صورت دو مرحله ای با حداث فرازبند با عرض تاج 6 متر و تراز تاج 181 و دبی طراحی 1539 متر مکعب بر ثانیه می باشد.
سیستم انحراف آب
ابزار دقیق
نوع ابزار اندازه گیری
علت استفاده
تنش سنج -پیزومتر-کرنش سنج-دماسنج-رطوبت سنج
به دلیل سطح آب در گمانه‌ها
تنش سنج -پیزومتر-کرنش سنج-دماسنج-رطوبت سنج
احتمال ریزش کنگلومرا
تنش سنج -پیزومتر-کرنش سنج-دماسنج-رطوبت سنج
انتقال از کنگلومرا به ماسه سنگ و گل سنگ
تنش سنج -پیزومتر-کرنش سنج-دماسنج-رطوبت سنج
(انتقال روباره زیاد است و تغییر شیب ناگهانی توپوگرافی)
تنش سنج -پیزومتر-کرنش سنج-دماسنج-رطوبت سنج
روباره کمترین حد است
تنش سنج -پیزومتر-کرنش سنج-دماسنج-رطوبت سنج
Zone فشارنده روباره m170
شتابنگار- دماسنج-رطوبت سنج (محل نیروگاه)
احتمال در لغزش پرتالها و اثر بر حوضچه و خروجی
ابزار دقیق
منابع قرضه و مشخصات آن
منابع قرضه طرح سد تنظیمی-انحرافی، تونل انتقال و شبکه آبیاری و زهکشی اراضی آبخور سد چم شیر شامل دو منبع قرضه شن و ماسه با نام¬های «تلاقی خیرآباد-زهره»، «شله¬زار» جهت تامین مصالح مورد نیاز در تهیه بتن می¬باشد. منبع قرضه شن و ماسه «تلاقی خیرآباد-زهره» در فاصله سه کیلومتری پایین دست بند تنظیمی واقع شده است. منبع شن و ماسه شله زار در حدود 12 کیلومتری بالادست بند تنظیمی و در حاشیه جاده گچساران –گناوه واقع شده است. یک منبع قرضه خاک در حاشیه جاده آسفالته سردشت زیدون به دیلم واقع شده است که جهت احداث جاده دسترسی از آن استفاده می¬شود. سه منبع قرضه خاکی نیز در محدوده شبکه واقع شده¬اند. این منابع قرضه به نام¬های گماران، دره گپ و گربه¬ای شناخته می¬شوند. یک منبع قرضه سنگی از جنس آهک نیز جهت ابنیه در مسیر جاده زیدون به روستای عامری شناسایی شده است.
منابع قرضه و مشخصات آن
مشخصات کلی نیروگاه
مشخصه
مقدار
مشخصه
مقدار
نوع نیروگاه:

رو زمینی

انرژی متوسط سالیانه:

90 گیگاوات ساعت

ظرفیت نیروگاه:

17مگاوات

نوع توربین:

توربین فرانسیس با محور افقی

مشخصات کلی نیروگاه
مشخصات تجهیزات نیروگاه
سه واحد در مجموع 17 مگاوات
مشخصات تجهیزات نیروگاه
مشخصات ساختمان نیروگاه
با بررسی های فنی و اقتصادی صورت گرفته و توجه به اعتماد پذیری عملکرد واحدها و افقی یا قائم بودن محور توربین، در مجموع تعداد سه واحد توربین فرانسیس با محور افقی با مجموع قدرت 17 مگاوات به عنوان ظرفیت نصب نیروگاه تنظیمی چمشیر معرفی می گردد.
 ساختمان نیروگاه آبی سد تنظیمی چمشیر با سه واحد فرانسیس با محور افقی از بخش‌های زیر تشکیل شده است.
1- سالن ماشین آلات (Machinery Saloon)
2- سالن تابلوها  MV Room))
3- اتاق کنترل (Control Room)
4- اتاق تابلوهای (PLC Room)
5- دیزل اضطراری (Diesel Room)
6- باتری خانه(Battery Room)
7- پایاب (Tailrace)
8- بای پاس (Bypass system)
9- انبار (Storage)
10- کارگاه (Workshop)
11- اتاق کابل ها (Cable Room)
12-  محوطه ترانس سرویس (Ax. Transformer)
13- محوطه نیروگاه (Yard Area)
14-  دفتر (Office)
15-  محوطه پست (Substation)
16- محوطه نیروگاه (Yard Area)
مشخصات ساختمان نیروگاه
مشخصات پایاب نیروگاه
پایاب نیروگاه در زیر سالن ماشین قرار دارد و سه کانال، آب خروجی از درافت تیوبها را به کانال خروجی نیروگاه هدایت می‌کند. ابعاد پایاب در محل درافت تیوب به گونه‌ای است که جریان هیدرولیکی به سهولت استمرار داشته و عمق غرقابی را هم کنترل نماید. کانال های خروجی از پایاب به بیرون ساختمان هدایت می شوند و در محوطه بیرونی با یکدیگر تلاقی نموده و به یک کانال تبدیل می شوند. در محل تلاقی هر کانال با حوضچه خروجی، یک استاپلاک تعبیه خواهد شد تا در مواقع ضروری، بتوان یک واحد را از سایرین جدا نمود. تراز نرمال آب در پایاب در دبی طرح  برابر با 93 بوده که با محور توربین1/3 متر اختلاف رقوم خواهد داشت. کف پایاب در محل درافت تیوب برابر با 89 و در محل تلاقی کانال‌های پایاب،91/5 متر است.
مشخصات پایاب نیروگاه
مشخصات تونل‌های آب‌بر نیروگاه
مشخصه
مقدار
مشخصه
مقدار
تعداد تونل‌های آب بر:
1 عدد
قطر تمام شده تونل:
6/4 متر
طول تونل‌ آب بر:
7462 متر
نوع پوشش:
بتنی
شکل مقطع تونل:
دایره‌ای
مجموع حفاری‌های سطحی و زیر زمینی:
261 هزار متر مکعب
قطر حفاری:
3/5  متر
ظرفیت تخلیه:
30  متر مکعب در ثانیه
مشخصات تونل‌های آب بر نیروگاه
مشخصات پست و کلیدخانه

نام مصرف کننده

توان الکتریکی مورد نیاز
بر حسب KW
ظرفیت ترانسفورماتور

دستگاه TBM و تجهیزات جانبی

3920

C: 5MVA-33KV/400V

کارگاه سگمنت Segment

900

C: 12KVA-33KV/400V

سنگ شکن- بچینگ و تجهیزات وابسته

720

C: 1000KVA-33KV/400V

ساختمان امور اداری و مدیریت

25

 

امور رفاهی و خوابگاهی

425

C: 630KVA-33KV/400V

جمع

5990

مشخصات پست و کلیدخانه
مشخصات مجاری
مشخصه
مقدار
مشخصه
مقدار
طول تونل آب‌بر:
1عدد
قطر تمام شده تونل:
6/4 متر
قطر تونل آب‌بر:
7462 متر
نوع پوشش:
بتنی
شکل مقطع تونل:
دایره ای
مجموع حفاری های سطحی و زیر زمینی:
261 هزار متر مکعب
قطر حفاری:
3/5 متر
ظرفیت تخلیه:
30 متر مکعب در ثانیه
مشخصات مجاری انتقال آب
سازه‌های ورودی
سد انحرافی تنظیمی
تونل انتقال آب
کانال سرپوشیده از خروجی تونل تا ابتدای فوربی (حوضچه آبگیر)
فوربی (حوضچه آبگیر)
سازه‌های ورودی مجاری انتقال آب
سازه‌های خروجی
- لوله تغذیه به محل نیروگاه
- نیروگاه برقابی
- لوله انتقال آب از نوع GRP
- کانال انتقال ذوزنقه‌ای تا ابتدای شبکه آبیاری
سازه‌های خروجی مجاری انتقال آب
جاده‌های دسترسی و پل‌ها
1 - مشخصات جاده‌های دسترسی:
 
مشخصه
مقدار
طول کلی جاده های دسترسی

حدود 12 کیلومتر

 
شامل جاده دسترسی به بند، جاده دسترسی به خروجی تونل و جاده دسترسی ورودی به خروجی تونل می باشد
 
2 - مشخصات فنی پل‌های طرح:
مشخصه
مقدار
تعداد کل های پل ها
23عدد
 
 
3 - مشخصات تونل‌های دسترسی:
این طرح شامل تونل دسترسی نمی باشد
مشخصات فنی جاده‌های دسترسی و پل‌ها
عملیات تکمیلی و سازماندهی
1 - ساختمان‌های دائم:
جهت اسکان عوامل کارگاهی کارفرما و مشاور و نیز تامین فضای اداری مورد لزوم احداث ساختمانهای دائم بشرح ذیل در نظر گرفته شده است:
 
ردیف
شرح
مساحت
1
ساختمان بهره برداری و نگهبانی در دو طبقه

100متر

اطلاعات فنی عملیات تکمیلی و سازماندهی
  شبکه آبیاری و زهکشی

شرح

مقدار
مساحت کل شبکه (هکتار):

36794

طول کل کانال اصلی(کیلومتر)

89

طول کل کانال درجه یک (کیلومتر)

46

طول کانال درجه دو (کیلومتر)

80

طول کل زهکش اصلی (کیلومتر)

19

طول کل رهکش درجه یک (کیلومتر)

52

طول کل زهکش درجه دو (کیلومتر)

129

طول کل لوله اصلی (کیلومتر)

99

طول کل لوله نیمه اصلی (کیلومتر)

180

بازدید: