پرش به محتوای اصلی
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
صفحه اصلی
درباره ما
بیانیه‌ها
مدیران شرکت
طرح‌های شرکت
شرکت‌های همکار
بانک‌های اطلاعاتی
جستجوجستجوی پیشرفته

در این بخش به بیان اطلاعات پایه طرح در قالب آیتم‌های زیر پرداخته شده است:
توپوگرافی
سیستم آبی رودخانه سیمره به طول بیشتر از 450کیلومتر و سد مخزنی سیمره دارای آبریزی به مساحت 27886 کیلومتر مربع می‌باشد که افزون بر 75% مساحت کل حوضه آبریز کرخه را به خود اختصاص داده است. حوضه آبریز رودخانه سیمره در مختصات جغرافیایی 46 درجه و 7 دقیقه تا 49 درجه و 10 دقیقه طول شرقی و 33 درجه و 1 دقیقه تا 35 درجه و صفر دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است.
 

مساحت حوضه

27886.2 کیلومترمربع
شیب حوضه
5.5 درصد

ارتفاع متوسط حوضه

1646.2 متر
شیب متوسط رودخانه
3.1 درصد
ارتفاع غالب
1960 متر
طول رودخانه اصلی
417 کیلومتر
توپولوژی
هواشناسی
با توجه به قرار گرفتن حوضه آبریز رودخانه سیمره در بین رشته کوه‌های زاگرس، اقلیم این حوضه در نقاط مختلف آن متفاوت بوده به طوری‌که از نظر طبقه‌بندی‌های گوناگون اقلیمی غالباً در ناحیه شمال غرب(حوضه آبریز رودخانه "قره سو") اقلیم نیمه مرطوب سرد، در ناحیه شمال شرق (حوضه آبریز رودخانه "گاماسیاب") اقلیم نیمه خشک سرد، در ناحیه میانی حوضه آبریز رودخانه "سیمره"، اقلیم نیمه خشک سرد می‌باشد که با حرکت به سمت جنوب این حوضه، اقلیم به نیمه خشک معتدل تغییر می‌نماید. در حوضه آبریز سد سیمره، متوسط ریزش‌های جوی در یک دوره مشترک 46 ساله (38-1337 الی 83-1382) معادل 442.7 میلی‌متر می‌باشد. در محل دریاچه این سد، متوسط دمای سالانه 20.2 درجه سانتی‌گراد، متوسط رطوبت نسبی سالانه  حدود 49 درصد، متوسط تعداد روزهای یخبندان سالانه حدود 26 روز، متوسط تغییر از سطح آزاد آب در دریاچه سد حدود 1883 میلی‌متر و حداکثر سرعت باد با دوره برگشت 25 ساله حدود 24.8 متر بر ثانیه می‌باشد. در محدوده حوضه آبریز رودخانه سیمره و مجاور آن حدود 162 ایستگاه هواشناسی واقع گردیده که از این تعداد 109 ایستگاه به وزارت نیرو و 53 ایستگاه به سازمان هواشناسی کشور تعلق دارند. کیفیت بهره‌برداری و طول دوره آماری قابل استفاده این ایستگاه‌ها یکسان نبوده به طوری که برخی در سال‌های اخیر تاسیس و تعدادی از آنها هم برچیده شده‌اند. در مجموع وضعیت اکثر ایستگاه‌های موجود نسبتاً خوب ارزیابی می‌شود.
هواشناسی منطقه
هیدرولوژی
در حوضه آبریز سیمره تعداد 33 ایستگاه هیدرومتری وجود دارد که از این 33 ایستگاه، تعدادی تعطیل و تعدادی دیگر در سال‌های اخیر تاسیس شده‌اند. از این میان برای انجام مطالعات هیدرولوژی، ایستگاه‌های "قورباغستان"، "پل چهر"، "هدسیلان"، "سازبن" و "نظر آباد" مبنای محاسبات می‌باشند. از لحاظ فیزیوگرافی حوضه سیمره در محل سد سیمره دارای مساحت 27886 متر مربع، ارتفاع متوسط حوضه 1644 متر، ارتفاع غالب 1700 متر، شیب متوسط رودخانه 3.1 در هزار، طول رودخانه 417 کیلومتر و محیط حوضه 1135.5 کیلومتر می‌باشد.
آبدهی در محل سد سیمره با توجه به اطلاعات ایستگاه "نظر آباد" و حوضه میانی "نظرآباد" تا "سازبن" برابر با 102.84 مترمکعب بر ثانیه، بیشترین میزان آبدهی در فروردین ماه (280.57 مترمکعب بر ثانیه)، کمترین میزان آبدهی در شهریور ماه( 21.44 مترمکعب بر ثانیه) و حجم آورد رودخانه  3.235  میلیارد مترمکعب می‌باشد.
هیدرولوژی
سیلاب
با توجه به اطلاعات موجود حاصل از سیلاب‌های رخ داده، غالب این سیلاب‌ها در فصل پاییز و بهار روی می‌دهد. بزرگترین سیلاب با دبی 3629 مترمکعب بر ثانیه در سال 53-1352 در ایستگاه "نظر آباد"  به وقع پیوسته است. آورد سیلاب‌های  با دوره‌های  زمانی 2، 5، 10، 25، 50، 100، 50000، 10000 ساله به ترتیب  برابر با 625، 1143، 1597، 2251، 2781، 3335، 5334، 7534 مترمکعب بر ثانیه می‌باشد.
سیلاب
کیفیت آب
بر اساس اطلاعات ایستگاه‌های  منطقه به ویژه ایستگاه‌های "سازبن" و "نظرآباد"، کیفیت آب از لحاظ کشاورزی در کلاس C2S1 و C3S1 بوده و از لحاظ شرب نیز قابل قبول و در مواقع بحرانی تنها نامناسب تا قابل قبول می‌باشد.
کیفیت آب
رسوب گذاری
حجم رسوبات 50 ساله بدون وجود سدهای "کوران بوزان" و "سازبن"، 612 میلیون مترمکعب می‌باشد.
حجم رسوبات 50 ساله با وجوه سدهای "کوران بوزان" و "سازبن"، 95.3 میلیون مترمکعب می‌باشد.
رقوم متناظر پخش رسوب 50 ساله در شرایط وجود سدهای "کوران بوزان" و "سازبن"، 599.5 متر می‌باشد.
رسوب گذاری
برنامه‌ریزی منابع آب
رقوم نرمال: 1756
رقوم حداقل بهره‌برداری: 1721
حجم مخزن نظیر رقوم نرمال: 228.3
حجم مخزن نظیر رقوم حداقل بهره‌برداری: 103.7
ظرفیت نصب: 450 مگاوات
تعداد واحد: 2 واحد
انرژی کل: 986 گیگاوات ساعت در سال
جریان متوسط ورودی: 975.3 میلیون مترمکعب
میزان سرریز: 32.1 میلیون مترمکعب در سال
میزان تبخیر: 0.9 میلیون مترمکعب در سال
هد طراحی: 434.5 متر
هد حداقل: 414 متر
هد حداکثر: 449 متر
دبی طراحی هر واحد : 58.8 مترمکعب در ثانیه
برنامه ریزی منابع آب
زمین شناسی
زمین‌شناسی ناحیه‌ای:
محدوده مورد مطالعه در زون زاگرس چین خورده و در بخش جنوب غربی آن واقع شده است. این منطقه از رشته کوه‌های نسبتاً مرتفع با روند کلی شمال غرب - جنوب شرقی تشکیل شده است و توالی پشته‌ها(طاقدیس‌ها) سنگی و نواحی پست (ناودیس‌ها) در منطقه به وفور یافت می‌شود.
توالی سنگ چینه‌شناسی محدوده ساختگاه سیمره سازندهای متعلق به "کرنامه" یا "پلئستیوسن" از قبیل سازندهای "سدوک"، "ایلام"، "پایده"، "آسماری"، "گچساران" و سازند "بختیاری" را شامل می‌شود. به لحاظ تکتونیکی این ساختگاه در کمربند چین خورده رانده شده زاگرس و بر روی پایانه جنوب خاوری طاقدیس "راوندی" و در یال شمالی آن واقع است.
سد و سازه‌های جانبی آن بر روی سازند "آسماری" احداث می‌گردد. مواد روبار محل سد به چهاردسته آبرفت‌های عهد حاضر، رسوبات دریاچه‌ای، واریزه‌ها و آبرفت‌های بستر قدیم رودخانه قابل تقسیم می‌باشند. حداکثر ضخامت روبار در بستر رودخانه و در حدود 50 متر می‌باشد.
شیب لایه‌بندی در محل سد حدود 30 درجه بوده که به سمت بالادست و ورودی تنگه تا 50 درجه افزایش می‌یابد.
در مجموع حدود 13 گسل در محدوده ساخت سد شناسایی شده که عمدتاً ساز و کار نرمال داشته و روندی موازی محور طاقدیس دارند.
متوسط نفوذپذیری سنگ بستر و تکیه‌گاه‌ها در حد متوسط و متوسط شاخص کیفی سنگ در حد خوب می‌باشد.
زمین شناسی
لرزه خیزی
ساختگاه سد سیمره در استان لرزه زمین‌ساختی زاگرس واقع شده است و از ویژگی‌های لرزه خیزی این استان می‌توان به وقوع بسیار زیاد زمین لرزه‌های کوچک تا متوسط اشاره نمود. یکی از چشمه‌های لرزه زا، گسل پنهان طاقدیس "کبیرکوه" می‌باشد که رویدادهای بزرگ زمین لرزه بر روی آن با دوره بازگشت حدود هفت هزار سال همراه است به طوری که رویداد زمین لرزه بزرگ سیمره در 2 مرحله بر روی این طاقدیس از حدود 14 هزار و 7 هزار سال پیش روی داده است. آخرین رویداد زمین لرزه بر روی این چشمه لرزه‌زا، زمین لرزه سال 872 میلادی ماداکتو با بزرگی 6.8 ریشتر بوده که در فاصله 10 کیلومتری ساختگاه سد سیمره گزارش گردیده است.
لرزه خیزی
مخزن سد
حجم کل مخزن:
3216 میلیون متر مکعب
تراز حداقل آب:
705
حجم مفید مخزن:
941 میلیون متر مکعب
تراز حداکثر آب:
731
تراز نرمال آب:
720
تراز رسوب:
622
 
سنگ بستر  از نوع سنگ‌های آهکی "سازن آسماری شهبازان" می‌باشد که به سه بخش تقسیم می‌شود.
1- واحد آسماری بالایی به ضخامت 50 متر کارستی متوسط لایه و یا توده‌ای که سنگ بستر نیروگاه از این نوع است.
2- واحد آسماری میانی به ضخامت 220 متر کارستی ضخیم لایه یا توده‌ای که سنگ بستر اصلی پی و تونل‌ها را شامل می‌شود.
3- واحد آسماری زیرین که شدت کارستی آن ضعیف است.
عمق هوازدگی سنگ‌ها به دو تا سه متر محدود می‌شود.
مخزن سد

بازدید: