پرش به محتوای اصلی
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
صفحه اصلی
درباره ما
بیانیه‌ها
مدیران شرکت
طرح‌های شرکت
شرکت‌های همکار
بانک‌های اطلاعاتی
جستجوجستجوی پیشرفته

در جدول زیر شرکت‌های همکار طرح، در قالب مشاورین و پیمانکاران همراه با موضوع همکاری آنها ارایه شده است.
به منظور دسترسی به مجموعه اطلاعات شرکت‌های همکار سایر طرح‌های شرکت، به منوی "شرکت‌های همکار" مراجعه نمایید.


   expand  آبی اسا 
   expand  آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک 
    ساخت نمونه‌های بتن غلطکی
   expand  ابنیه فنی 
    احداث کمپ دوره ساخت و زمان بهره برداری
   expand  امور آب استان لرستان 
   expand  اوپال 
    عملیات ژئوتکنیک
   expand  برداشت 
    تهیه نقشه‌های توپوگرافی 1/500 و0 1/100 و1/2000
   expand  بلندطبقه 
   expand  جهاد نصر لرستان 
    احداث جاده کنار گذر تونل پنج
   expand  جویاب نو 
   expand  خاک آزما 
    ارائه خدمات مهندسی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
   expand  خاک و سنگ 
   expand  خاکواران 
    ارائه خدمات مهندسی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
   expand  دانشگاه تربیت مدرس 
    نظارت و بازرسی روند پیشرفت رعایت ملاحظات زیست محیطی
   expand  دستور نوین 
   expand  رایان نقشه 
    خدمات نقشه برداری سد و نیروگاه
   expand  زمین پژوه 
   expand  سابیر 
    احداث تونل دسترسی T1 و کمپهای اداری و مسکونی
   expand  سازمان نقشه برداری کشور 
    نظارت برعملیات نقشه برداری
   expand  سکو 
    مطالعات نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای طرح
   expand  صحرا کاو 
    مطالعات ژئوفیزیک سد و نیروگاه
   expand  صخره شکن خراسان 
   expand  فرازمین 
    عملیات نقشه‌برداری از مسیر دسترسی طرح
   expand  قدس نیرو 
   expand  لامایر 
    خدمات مشاوره و بازنگری فنی نیروگاه
   expand  ماشین سازی اراک 
   expand  مرکز تحقیقات آب 
    مطالعات ایزوتروپی و ردیابی طرح
   expand  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن 
    اجاره دو دستگاه شتابنگار SSA2
   expand  مهاب قدس 
   expand  مهندسی صخره شکن خراسان 
    آتشباری طرح
   expand  نیمرخ 
   expand  هراز راه 
    مطالعات مرحله اول و دوم راه دسترسی

بازدید: