پرش به محتوای اصلی
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
صفحه اصلی
درباره ما
بیانیه‌ها
مدیران شرکت
طرح‌های شرکت
شرکت‌های همکار
بانک‌های اطلاعاتی
جستجوجستجوی پیشرفته

در این بخش به بیان اطلاعات پایه طرح در قالب آیتم‌های زیر پرداخته شده است:
توپوگرافی
سدرودبار لرستان برروی رودخانه رودبار(ازسرشاخه های رودخانه دزشرقی) درفاصله حدود100کیلومتری جنوب شهرستان الیگودرز دراستان لرستان ودرمحدوده رشته کوه زاگرس درغرب ایران واقع گردیده است. این منطقه دارای توپوگرافی بسیار خشن و تکتونیزه می باشد.
 
سد رودبار لرستان
مساحت حوضه
ارتفاع متوسط حوضه
ارتفاع غالب
شیب عمومی حوضه
2255کیلومتر مربع
2537 متر از سطح دریا
2500 متر از سطح دریا
7/27 درصد
توپولوژی
هواشناسی
وضعیت توپوگرافی در حوضه آبریز رودبار باوجود تیغه‌های بلند کوهستانی در جنوب آن باعث شده تا جریان توده‌های هوای مرطوب در برخورد با ارتفاعات بلند و دره‌های عمیق اقلیم ویژه‌ای را برای این منطقه بوجود آورده که با ریزشهای جوی از سمت غرب و جنوب به شمال، توده‌های مزبور رطوبت خود را از دست داده و با افزایش ارتفاع میزان ریزشهای جوی در شمال حوضه کاهش می‌یابد، ایستگاه باران‌سنجی زرد فهره و هرگان کاظم‌آباد و ایستگاهی که در سال 1383 توسط آب و نیرو در محل کارگاه ساخته شده و در حال بهره‌برداری است، از ایستگاه‌های منطقه هستند. ایستگاه‌ها به صورت دوره‌ای توسط سازمان آب منطقه‌ای مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و ایستگاه آب و نیرو به مدت 3 سال توسط خود شرکت بهره‌برداری می‌شود.
 
جدول توزیع ماهانه بارندگی برروی حوضه آبریز (mm)
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
70
60.9
0.5
0.1
0
4.9
0
71
92.7
48.4
100.4
60.2
 
جدول متوسط ماهانه درجه حرارت در محل سد (Cº)
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
11.6
17.2
22.6
26.2
26.5
23
17.4
11.1
5.3
1.5
2.1
6.1
 
مقدار تبخیر ماهانه از سطح دریاچه سد (mm)
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
107
165.9
244.5
243.1
246.1
217.1
174.2
114.2
58.8
26.5
26.5
55
هواشناسی منطقه
هیدرولوژی
به طور کلی در منطقه 5 ایستگاه هیدرومتری و2 ایستگاه هواشناسی وجود دارد: ایستگاه زردفَهره (هیدرومتری و باران سنجی)، ایستگاه قُلیان (هیدرومتری و باران سنجی)، ایستگاه کاظم آباد (هیدرومتری و هواشناسی)، ایستگاه الکن (هیدرومتری)، ایستگاه ساختگاه سد رودبار (هیدرومتری) و یک ایستگاه هواشناسی
که از این 5 ایستگاه، 3 ایستگاه زردفَهره، قُلیان و کاظم آباد در بالادست سد قرار دارند، ایستگاه الکن در پایین دست سد و ایستگاه ساختگاه در محل ساختگاه سد رودبار لرستان قرار دارد.
نگهداری و محاسبات آماری ایستگاه زردفَهره توسط آب منطقه‌ای استان اصفهان انجام می‌شود و ایستگاه‌های قُلیان و کاظم آباد تحت نظارت آب منطقه‌ای استان لرستان هستند.
مختصات جغرافیایی ایستگاه الکن : طول 18-40-49 عرض 47-52-32 ارتفاع 1360 متر از سطح دریا و سطح حوزه آن 3230 کیلومتر مربع می‌باشد.
مختصات جغرافیایی ایستگاه ساختگاه : طول 41-49 عرض 53-32 ارتفاع 1615 متر از سطح دریا و سطح حوزه آن 2255 کیلومتر مربع می‌باشد.
رودخانه آب رودبار از سرشاخه‌های اصلی شاخه شرقی دز یا بختیاری می‌باشد. سرشاخه‌های اصلی این رودخانه شامل رودخانه‌های قلیان‌ (که خود از سرشاخه‌های دره دزدان، داعی و دره لکو تشکیل شده است)، رودخانه کاکلستان و رودخانه  وهرگان می‌باشند. این رودخانه در مسیر خود یک رشته ارتفاعات U شکل و به طول 38 کیلومتر را دور زده و به رودخانه اکلن تغییر نام پیدا می‌کند. مساحت حوزه آبریز تا محل سد رودبار لرستان 2255 کیلومتر مربع و میزان متوسط جریان سالانه رودخانه در محل سد معادل 2/30 مترمکعب در ثانیه می‌باشد
هیدرولوژی
سیلاب
برآورد مقدار سیلاب با دوره بازگشت مختلف در محل سد از رابطه سیلاب میانگین برآورد گردیده است. در جدول ذیل سیلاب با دوره بازگشتهای مختلف در محل سد رودبار (مترمکعب بر ثانیه) خلاصه شده است:
دوره بازگشت به سال
2
5
50
100
1000
10000
PMF
دبی به مترمکعب بر ثانیه
435
720
1440
1630
2050
2500
3500
 
سیلاب
کیفیت آب
نتایج کیفیت آب در محل محور رودبار موجود نیست ولی در نزدیکترین ایستگاه به محور، کیفیت آب از نظر کشاورزی دارای کلاس خوب و از نظر مصرف کشاورزی مناسب است و از نظر شرب به طور متوسط در کلاس خوب قرار می‌گیرد.
کیفیت آب
رسوب گذاری
بار رسوب در محل سد و نیروگاه رودبار لرستان معادل 874,785 تن در سال و میزان بار ویژه رسوب معادل 7/1105 تن به ازاء هر کیلومتر مربع در سال تخمین زده می شود.
جهت مسائل رسوبگذاری در قسمت مطالعات، در مورد عملیات شاس و نحوه تخلیه رسوب از تخلیه‌کننده تحتانی مطالعاتی صورت گرفت ولی باتوجه به ریسک تخریب بتن و مسائل ناشناخته این موضوع ادامه پیدا نکرد.
رسوب گذاری
برنامه‌ریزی منابع آب
رقوم نرمال: 1756
رقوم حداقل بهره‌برداری= 1721
حجم مخزن نظیر رقوم نرمال= 228 میلیون متر مکعب
حجم مخزن نظیر رقوم حداقل بهره‌برداری= 104 میلیون متر مکعب
ظرفیت نصب= 450 مگاوات
تعداد واحد = 2 واحد
انرژی متوسط سالانه : 986 گیگاوات ساعت در سال
جریان متوسط ورودی : 3/975 میلیون مترمکعب
میزان تبخیر: 9/0 میلیون مترمکعب در سال
هد طراحی توربین : 74/430 متر
هد حداکثر : 74/436  متر
هد حداقل : 74/401 متر
دبی طراحی هر واحد : 8/57 مترمکعب در ثانیه
برنامه ریزی منابع آب
زمین شناسی
دره محل احداث سد دره‌ای تنگ با دیواره‌های بسیار پرشیب از جنس آهک‌های دولومیتی سازند دالان (پرمین پسین) است.  به نظر می‌رسد که این آهک‌ها، بخش کربناتی بالای سازند دالان را تشکیل دهند. به سمت پایین رخنمون سازندهای جوان‌تری چون گرو و سروک را شاهد هستیم و به سمت بالادست و درون مخزن سازند دالان رخنمون‌دار – بخش بزرگتر گستره طرح (شعاع 100 کیلومتری پیرامون نقطه مرکزی) در واحد زمین‌ساختی زاگرس و قسمت کوچکتری از گستره طرح (شمال و شمال خاوری) در کمربند سنندج – سیرجان قرار دارد.
زمین شناسی
لرزه خیزی
ساختگاه سد و نیروگاه رودبار لرستان در کمربند چین‌خورده – رانده شده زاگرس واقع شده است. نزدیکترین ساختار فعال و لرزه‌زا به ساختگاه مذکور گسل سراوند – بزنوید (گسل قالی‌کوه) است که پاره‌ای از گسل اصلی جوان زاگرس می‌باشد. گسل سراوند – بزنوید تحت عناوین بختیاری و گسلهای قالی کوه نیز نامیده شده است. مهمترین ساختار در ساختگاه سد گسل F1 است.این گسل محور سد را قطع کرده و با آیینه گسلی کاملاً مشخص در محدوده محور به خوبی شناسایی گردیده است شیب صفحه گسل 90 درجه و میزان جابجایی در امتداد آن پیرامون 6 متر است، این گسل راستالغز است.
گسلهای مهم: 1- گسل سراوند – بزنوید (قالی‌کوه) 2- گسل اسلام‌آباد 3- گسل F1
زمین‌لرزه 23 ژانویه 1909 میلادی – سیلاخور، در 76 کیلومتری ساختگاه سد و بزرگای آن 4/7 ریشتر گزارش شده است.
لرزه خیزی
مخزن سد
سدرودبار لرستان برروی رودخانه رودبار(ازسرشاخه های رودخانه دزشرقی) درفاصله حدود100کیلومتری جنوب شهرستان الیگودرز دراستان لرستان ودرمحدوده رشته کوه زاگرس درغرب ایران واقع گردیده است. این منطقه دارای توپوگرافی بسیار خشن و تکتونیزه می باشد.
دره محل سد از جنس آهک دولومیتی سازند دالان است.
 
حجم کل مخزن:
228 میلیون متر مکعب
تراز حداقل آب:
1721 متر از سطح دریا
حجم مفید مخزن:
115 میلیون متر مکعب
تراز حداکثر آب:
1763 متر از سطح دریا
تراز نرمال آب:
1756 متر از سطح دریا
سنگ بستر:
آهک دولومیتی
 
مخزن سد

بازدید: