پرش به محتوای اصلی
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
صفحه اصلی
درباره ما
بیانیه‌ها
مدیران شرکت
طرح‌های شرکت
شرکت‌های همکار
بانک‌های اطلاعاتی
جستجوجستجوی پیشرفته

هدف اين طرح بهره برداري بهينه از منابع آب و خاك منطقه، شامل تامين آب کشاورزي بخش‌هايي از دشت هاي حاشيه رودخانه فهليان، مصيري، دشت رزم و ... مي باشد. همچنين تامين اب مورد نياز صنايع، توليد انرژي برقابي از طريق مهار و تنظيم آب رودخانه شول(فهليان) و بالاخره جلوگيري از خسارات سيل از اهداف ديگر اين طرح بزرگ سد سازي محسوب مي شود. بديهي است که تأمين حداقل نيازهاي زيست محيطي از الزامات اين طرح بوده و به موجب آن ارتقاء وضع اقتصادي و اجتماعي منطقه، تامين کننده اهداف کيفي و تضمين کننده افقي روشن براي توسعه پايدار اين منطقه از کشور خواهد بود.
معرفی
اهداف
• تامين آب كشاورزي 7692 هكتار شامل دشتهاي حاشيه رودخانه فهليان در منطقه نورآباد ممسني شامل دشتهاي فهليان، مصيري، دشت رزم و ... به ميزان 160 ميليون مترمكعب در سال مي‌باشد.
• توليد انرژي برقابي به ميزان 6/95 گيگا وات ساعت انرژي كل و7/52 گيگا وات ساعت انرژي پيك و 8/42 گيگا وات ساعت انرژي ثانويه مي‌باشد.
• تامين آب مورد نياز صنايع و شرب منطقه نورآباد به ميزان 45 ميليون مترمكعب در سال مي‌باشد.
• افزايش حجم آب تنظيم شده و قابل بهره برداري به دليل تنظيم رودخانه بويژه در سالهاي بحراني،
• بهبود و ارتقاي عملكرد زراعي در محدوده اراضي مزروعي جديد،
• امكان تغيير الگوي كشت از محصولات كم بازده به زراعت هاي فشرده (Intensive)،
• افزايش ميزان بهره وري در واحد سطح زير كشت از طريق تأمين آب كافي و به موقع و افزايش تراكم كشت از طريق اجراي كشت مجدد،
• افزايش اشتغال و ارتقاي سطح زندگي و درآمد كشاورزان بصورت مستقيم،
• افزايش اشتغال و ارتقاي سطح زندگي و درآمد از طريق ايجاد فرصت هاي شغلي فعاليت هاي جنبي مرتبط،
• احداث نيروگاه و توليد انرژي برقابي كه علاوه بر كاهش هزينه هاي اجتماعي توليد انرژي، سبب صرفه جويي در مصرف منابع انرژي تجديد ناپذير مي گردد.
• با استقرار سيستم هاي زير بنايي مورد نياز براي اجراي سد مخزني پارسيان و تأسيسات وابسته، پيش نياز هاي توسعه صنعتي منطقه فراهم خواهد شد.
•  هدف اين طرح بهره برداري بهينه از منابع آب و خاك منطقه، شامل تامين آب کشاورزي بخش‌هايي از دشت هاي حاشيه رودخانه فهليان، مصيري، دشت رزم و ... مي باشد. همچنين تامين اب مورد نياز صنايع، توليد انرژي برقابي از طريق مهار و تنظيم آب رودخانه شول(فهليان) و بالاخره جلوگيري از خسارات سيل از اهداف ديگر اين طرح بزرگ سد سازي محسوب مي شود. بديهي است که تأمين حداقل نيازهاي زيست محيطي از الزامات اين طرح بوده و به موجب آن ارتقاء وضع اقتصادي و اجتماعي منطقه، تامين کننده اهداف کيفي و تضمين کننده افقي روشن براي توسعه پايدار اين منطقه از کشور خواهد بود.
 
تاریخچه و سوابق
مطالعات مرحله اول و دوم سد مخزني پارسيان  برروي رودخانه فهليان  از طرف شركت سهامي آب منطقه‌اي فارس در سال 1375به مهندسين مشاور لار واگذار گرديد. مطالعات مرحله اول با ارسال كليه گزارشهاي مطالعات و سيماي طرح در سال 1386 خاتمه يافت و متعاقباً در سال 1390 طرح از شرکت سهامی آب منطقه ای به شرکت آب و نیرو منتقل و همزمان با اجرای زیر ساختهای طرح بازنگری مطالعات مرحله اول و مطالعات مرحله دوم صورت پذیرفت.
موقعیت و جانمایی
محدوده محل سد بر روي رودخانه شول فهليان در حدود يك كيلومتري پائين دست روستاي گورك مي‌باشد. روستاي گورك يكي از روستاهاي بخش دشمن زياري از توابع شهرستان نورآباد ممسني است.
فاصله روستاي ياد شده از شيراز از طريق جاده آسفالته سپيدان، سه راهي هرايجان و تلمبه خانه حسني حدود 110 كيلومتر است كه نزديك به 17 كيلومتر از آن (سه راهي كوماجا تا روستاي گورك) در انتها خاكي مي‌باشد. فاصله روستاي گورك از شهر نورآباد ممسني به حدود 50 كيلومتر مي‌رسد كه قريب نصف آن (از روستاي گورك تا سه راهي چاه چنار) خاكي و بقيه آسفالت مي‌باشد.
مشخصات رودخانه
رودخانه شول فهليان (در برخي نقشه ها "شش‌پير") بعد از عبور از ميانه يك سيلاب دشت وارد مسير تنگه‌اي شده و در آن مسير تا نزديكي پل فهليان در نورآباد ادامه پيدا مي‌كند. در تراز بالاي جناح چپ ابتداي تنگه، روستاي گورك قرار دارد. محل سد به فاصله حدود 800متر از ابتداي تنگه و به عبارتي روستاي گورك و در پائين دست آن قرار دارد.
حوضه آبريز رودخانه فهليان جزء حوضه آبريز رودخانه زهره و اين رودخانه نيز جزء حوضه آبريز خليج‌فارس و درياي عمان مي‌باشد. در واقع رودخانه فهليان از الحاق دو شاخه اصلي شول (شول فهليان) و شيرين بوجود آمده است.
شاخه بندي رودخانه هاي اين حوضه به ترتيبي است که شاخه هاي فرعي رودخانه از شمال حوضه و جنوب حوضه به سمت محور مياني حوضه جريان يافته و رودخانه اصلي را با نام شول تشکيل مي دهند. در مجموع دو رودخانه شش پير و شير نواحي شمال شرقي و شمال غربي را در مي‌نوردند تا به رودخانه شول بپيوندند. رودخانه شول نيز از نواحي شرقي حوضه سرچشمه گرفته و در راستاي شرق به غرب جريان مي يابد. اين رودخانه نخست رودخانه شش پير و شير را ساحل راست دريافت مي نمايد و سپس رودخانه توکل آباد از ساحل چپ به اين رودخانه مي پيوندد. توکل آباد نيز نواحي جنوب شرقي را زهکشي مي نمايد. بالاخره شاخه فرعي دره شور نيز که از نواحي جنوب غربي حوضه سرچشمه گرفته است از ساحل چپ به رودخانه شول مي پيوندد. از اين به بعد تا ساختگاه سد پارسيان شاخه مهم ديگري به اين رودخانه نمي پيوندد. شاخه اصلي رودخانه در اين حوضه در راستاي رودخانه شش پير و سپس رودخانه شول مشخص مي شود. از اين رو گاه رودخانه شول علاوه بر فهليان به شش پير نيز شناخته مي شود. رودخانه شول(شش پير يا فهليان) جزء حوضه آبريز رودخانه زهره مي باشد و در انتها به آبهاي آزاد خليج فارس مي پيوندد.
مشخصات حوضه آبریز
مساحت حوضه آبريز تا محل ساختگاه پيشنهادي سد پارسيان 1983 كيلومترمربع به طول رودخانه 76 كيلومتر و شيب حوضه 4/10 درصد مي‌باشد. آبدهي ويژه حوضه آبريز سد پارسيان 4/9 ليتر بر ثانيه به ازاي هر كيلومترمربع مي‌باشد. اين ميزان دبي معادل 585 ميليون متر مكعب آورد سالانه مي‌باشد.
موقعیت سد
ویژگی‌ها

شرايط اقليمي به گونه¬اي است كه 9 ماه از سال دماي مناسب براي رشد و نمو محصولات زراعي فراهم مي‌باشد  همچنين وجود پتانسيل خاك مناسب در منطقه و منابع آب سطحي نسبتاً غني در رشد و شكوفايي كشاورزي دشت فهليان مؤثر بوده است. از آنجاييكه بالغ بر 85 درصد از ريزش‌هاي جوي در ماههاي آبان تا اسفند رخ مي‌دهد لذا در فصول زراعي نياز به آبياري و استفاده از منابع آب سطحي و زير زميني اجتناب ناپذير است.

اثرات جانبی
با احداث سد مخزني پارسيان تحول و توسعه بسيار چشمگيري در ارتقاي سطح زندگي و افزايش اشتغال دردشت ممسني ـ نورآباد ايجاد خواهد شد. استقرار سيستم زيربنايي مورد نياز براي اجراي سد مخزني پارسيان و تأسيسات وابسته پيش نيازهاي توسعه صنعتي منطقه  ازجمله تأمين آب براي صنايع پتروشيمي و سيمان فراهم ميشود. با احداث نيروگاه و توليد انرژي برقابي كه علاوه بر كاهش هزينه هاي اجتماعي توليد انرژي سبب صرفه جويي در مصرف منابع انرژي تجديد ناپذير ميگردد و همچنين اراضي مزروعي و فارياب موجود به مساحت 7500 هكتار از نظر تأمين آب زراعي بويژه در دوره هاي خشكسالي تحت پوشش قرار خواهد گرفت.
       
بازدید: