پرش به محتوای اصلی
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
صفحه اصلی
درباره ما
بیانیه‌ها
مدیران شرکت
طرح‌های شرکت
شرکت‌های همکار
بانک‌های اطلاعاتی
جستجوجستجوی پیشرفته

در این بخش به بیان اطلاعات فنی طرح در قالب آیتم‌های زیر پرداخته شده است:
مشخصات بدنه
مشخصه
مقدار
مشخصه
مقدار
نوع سد:
سنگریزه ای با هسته رسی 
عرض در پی:
ارتفاع از پی:
140.25 متر 
حجم کل بدنه:
4 میلیون متر مکعب 
طول تاج:
 300 متر
حجم کل بتن ریزی
125000متر مکعب
عرض تاج: 12 متر     

حجم خاکریزی سد اصلی

نوع مصالح حجم (میلیون متر مکعب) نوع مصالح حجم (میلیون متر مکعب)
هسته 660.765 فیلتر 247.482
سنگریزه 822.433 3A 244.750
3B 577.683 3C  
3D 85.183    

مشخصات سیستم آب بندی

روش آب بندی پرده تزریق مجموع طول تونل‌های تزریق 2057
طول کل تزریق 57.000متر عمق پرده تزریق  
مشخصات بدنه
مشخصات مخزن
مشخصه
مقدار
مشخصه
مقدار
حجم کل مخزن:
409
میلیون متر مکعب 
عرض دریاچه:

یک کیلومتر

مساحت مخزن:

12.2
کیلومتر مربع

تراز نرمال:

1470 متر
از سطح دریا

طول دریاچه:
 12 کیلومتر
مشخصات مخزن
سیستم انحراف آب
مشخصه
مقدار
مشخصه
مقدار
تعداد تونل‌های انحراف:

2رشته

قطر حفاری پس از لاینینگ:

7.5 متر

طول تونل‌ انحراف:

تونل راست: 426.57متر
تونل چپ: 445.16متر

حجم حفاری سطحی و زیرزمینی:

356000
مترمکعب

شکل مقطع تونل:

تونل بالادست: تونل دایره ای
تونل پایین دست: تونل دایره ای

نوع- ارتفاع و حجم فرازبند:

سنگریزه ای با هسته رسی- 35 متر

نوع پوشش:

بتن

نوع- ارتفاع و حجم نشیب‌بند:

سنگریزه ای- 17.5 متر

قطر حفاری تونل:

8.6 متر

   
سیستم انحراف آب
ابزار دقیق
ردیف
نوع ابزار

تعداد مقاطع

موقعیت

تعداد

تعداد کل

1

پیزومتر لوله قائم

4

پوسته پایین دست
پی

8
2

10

2

پیزومتر تار مرتعش

4

بدنه
پی

54
10

64

3

چاه مشاهده ای

-

تکیه گاه راست
تکیه گاه چپ

4
5

9

4

سلولهای فشاری خاک

4

هسته

هسته

47گروه 5تایی
7سلول تک

242

5

اندازه گیری دبی آب نشتی

1

پنجه پایاب سد

1

1

6

اندازه گیری اتوماتیک سطح اب مخزن

-

کنار سیستم آبگیر تخلیه کننده تحتانی

1

1

7

انحراف سنج/ نشست سنج

4

هسته
پوسته پایین دست
پوسته بالادست

7
10
3

17

8

نقاط نقشه برداری روی بدنه سد

4

تاج
شیروانی بالادست
شیروانی پایین دست

8
4
9

21

9

ایستگاه هواشناسی

-

-

1

1

10

شتابنگار

-

بدنه سد
تکیه گاهها

3
2

5

11

دستگاه قرائت مرکزی

-

اتاق کنترل (جناح چپ)

1

1

12

اشل قرائت سطح آب مخزن

-

تکیه گاه چپ

یک سری

یک سری

ابزار دقیق
سر ریز
مشخصه
مقدار
نوع سرریز
اوجی آزاد
موقعیت جناح راست بدنه
نوع دریچه ها  
تعداد دریچه ها  
عرض سرریز در اوجی
سرسره سرریز طول 311متر
عرض 22~39متر (متقارب)
ظرفیت تخلیه 3860 متر مکعب بر ثانیه
ابعاد دریچه ها  
حوضچه آرامش طول  
عرض  
مجموع بتن ریزی  
سر ریز
منابع قرضه و مشخصات آن
ريزدانه
مصالح مورد نياز براي المانهاي آب بند از جمله هسته سد از منبع قرضه مجاور روستاي گورك تامين مي شود. اين قرضه در جنوب غرب روستاي گورك و شمال شرق روستاي كل گه شيراز واقع است. اين قرضه به صورت تپه ماهوري بوده و در دو محدوده تقريبا مجزا واقع است. فاصله حمل مصالح از محدوده اول معدن تا محل محور حدود 5/3 كيلومتر وفاصله حمل مصالح از محدوده دوم تا محور سد 7/5 كيلومتر خواهد بود.
قرضه درشت دانه
منابع قرضه درشت دانه به منظور تامين مصالح دانه اي لايه انتقالي بدنه سد (لايه هاي فيلتر و زهكش) و سنگدانه هاي بتن مورد نياز سازه هاي جنبي مورد مطالعه قرار گرفته است. اين نوع مصالح در بسترهاي جديد يا قديم رودخانه‌هاي پر آب يا رودخانه‌هاي داراي سيلاب بزرگ يافت مي‌شود.  با انجام بازديد صحرايي در منطقه سد پارسيان، سه زون 1، 2 و 3 شناسايي گرديد.
معدن قرضه درشت دانه زون 1، حاوي مصالح درشت دانه درمئاندري در فاصله 4 كيلومتري بالادست محور شروع شده و تا حدود 1 كيلومتر بالادست آن گسترش مي‌يابد. مسير حمل اين مصالح تا محور سد  7/3 كيلومتر برآورد شده است.
معدن قرضه درشت دانه زون 2، حاوي مصالح درشت دانه درمئاندري در فاصله 4 كيلومتري بالادست محور شروع شده و تا حدود 5 كيلومتر بالادست آن گسترش مي‌يابد.
معدن قرضه درشت دانه زون 3، حاوي مصالح درشت دانه درمئاندري در فاصله 6 تا 7 كيلومتري بالادست محور قرار دارد.
 
مصالح سنگی
براي تامين مصالح سنگي موردنياز پوسته سنگريز سد، از معدن سنگ آهك راشك در فاصله حدود 3 كيلومتري شمال ساختگاه مورد استفاده قرار گرفته است. بر پايه مطالعات صورت گرفته:
• ميانگين وزن مخصوص اشباع، وزن مخصوص ظاهري و درصد جذب آب در نمونه هاي مورد آزمايش به ترتيب gr/cm3 66/2،  gr/cm3 69/2 و 52/0 درصد محاسبه و تعيين گرديده است.
• ميزان تخلخل سنگ معدن در نمونه هاي معدن سنگ بين 1/1 تا 63/1 درصد با ميانگين 37/1 درصد تعيين شده است.
• ميانگين مقاومت فشاري تك محوره سنگ در حالات خشك و اشباع ، به ترتيب 6/426 و 8/410 كيلوگرم بر سانتي متر مربع برآورد شده است.
• ميانگين مدول الاستيسيته مصالح در حالات خشك و اشباع ، به ترتيب 6/4 و 4/2 گيگاپاسكال و ضريب پواسون آن در حالات خشك و اشباع به ترتيب 21/0 و 22/0 محاسبه گرديده است.

منابع قرضه و مشخصات آن
مشخصات کلی نیروگاه
مشخصه
مقدار
مشخصه
مقدار
نوع نیروگاه:
برق‌آبی
انرژی متوسط سالیانه:
ظرفیت نیروگاه:
22.5 مگاوات
نوع توربین:
فرانسیس افقی
موقعیت: 500 متري از محور سد در پايين دست آن    
 
تراز بهره برداری حداقل بحرانی 1460 متر از سطح دریا  
معمولی 1470 متر از سطح دریا  
حداکثر    
مشخصات کلی نیروگاه
مشخصات تجهیزات نیروگاه
مشخصه
مقدار
مشخصه
مقدار
تعداد توربین:
3واحد
قدرت خروجی هر ژنراتور:
9 مگاولت آمپر
قدرت هر توربین:
7.5 مگاوات
ولتاژ اسمی هر ژنراتور:
11 کیلو ولت
راندمان حداکثر:
92%
سرعت چرخش ژنراتور:
600 دور در دقیقه
ارتفاع طراحی توربین:
134.3 متر
جریان اسمی ژنراتور:
سازنده توربین:
سازنده ژنراتور:
تعداد و نوع ژنراتور‌ها:
3 واحد 3 فاز سنکرون با محورافقی
دبی طراحی هر واحد
6.6مترمکعب بر ثانیه
مشخصات تجهیزات نیروگاه
مشخصات ساختمان نیروگاه
مشخصات عمومی ساختمان
طول ساختمان عرض ساختمان ارتفاع ساختمان
45متر 12متر 15 متر
مشخصات ساختمان نیروگاه
مشخصات پایاب نیروگاه
 
مشخصات پایاب نیروگاه
مشخصات تونل‌های آب‌بر نیروگاه
 
مشخصات تونل‌های آب بر نیروگاه
مشخصات پست و کلیدخانه
مشخصات کلیدخانه و خطوط انتقال
ولتاژ پست 1- 11 کیلو ولت
2- 63 کیلو ولت
نوع آرایش پست باسبار معمولی
تعداد بی 1
تعداد ورودی 3
تعداد خروجی 3
مساحت زمین پست  
مشخصات پست
تعداد ترانسفورماتور 3 واحد
تعداد فیدر ترانسفورماتور 1
قدرت هر ترانسفورماتور 10 مگاولت آمپر
تعداد فیدرهای خروجی 1
ولتاژ هر فیدر خروجی 63 کیلو ولت
مشخصات پست و کلیدخانه
مشخصات مجاری
مشخصه
مقدار
مشخصه
مقدار
طول تونل آب‌بر:

860متر

قطر متوسط پنستاک‌ها:

2.4متر

قطر تونل آب‌بر:

3.5+7.5+2.4

تعداد مخازن موج گیر:
نوع پوشش:

بتنی-فولادی

نوع مخزن موج گیر:
تعداد پنستاک:

3/1

ارتفاع مخزن موج گیر: 
طول هریک از پنستاک‌ها:

680متر

قطر مخزن موج گیر:
تعداد پنستاک خروجی:

3

مشخصات مجاری انتقال آب
سازه‌های ورودی
مشخصه
مقدار
مشخصه
مقدار
تعداد دهانه

یک

نوع

تخت چرخدار

ماکزیمم دبی طراحی

20 متر مکعب بر ثانیه

دریچه سازه ورودی

تخت چرخدار

هد طراحی

66متر

عرض دریچه

2.5متر

تعداد دریچه ها

یک

ارتفاع دریچه

3.5 متر

سازه‌های ورودی مجاری انتقال آب
سازه‌های خروجی
مشخصه
مقدار
مشخصه
مقدار
تعداد دهانه

سه

نوع

بتنی

تراز آبگیری

1339

عرض دریچه

2.5 متر

هد طراحی

20متر

ارتفاع دریچه

1.8 متر

تعداد دریچه ها

سه

   
سازه‌های خروجی مجاری انتقال آب
جاده‌های دسترسی و پل‌ها
1 - مشخصات جاده‌های دسترسی:
عنوان جاده

متوسط عرض (متر)

طول (متر)

جاده 9 کیلومتری

9.5

9250

جاده 2 کیلومتری

12

10849

 
2 - مشخصات فنی پل‌های طرح:
عنوان پل
عرض (متر)

طول (متر)

نوع سازه
پل 7+050

10

230.51

خاکی

پل ساحل راست

6.9

33

فلزی با پایه

 
3 - مشخصات تونل‌های دسترسی:
عنوان تونل

طول (متر)

تونل راست

435.62

تونل چپ

453.75

در ارتباط با عرض جاده لازم به ذكر است كه هر دو جاده به دنبال هم اجرا مي گردد و اختلاف عرض جاده در جاده 2 كيلومتري با جاده 9 كيلومتري به دليل عرض زياد جاده در سربانتين هاي موجود (قوس ها) مي باشد كه عدد بدست آمده (12 متر) با توجه به ميانگين عرض مي باشد.

 

مشخصات فنی جاده‌های دسترسی و پل‌ها
عملیات تکمیلی و سازماندهی
1 - ساختمان‌های دائم:
به جهت فاصله قابل توجه کارگاه از نزدیک ترین شهر (الیگودرز) جهت اسکان عوامل کارگاهی کارفرما و مشاور و نیز تامین فضای اداری مورد لزوم احداث ساختمانهای دائم بشرح ذیل در نظر گرفته شده است:
 

ساختمانهای متعلق به کارفرما

ردیف

شرح

مساحت (مترمربع)

1

ساختمان اداری

450

2

مسکونی

510

3

ساختمان رستوران

400

ساختمان متعلق به مشاور

1

ساختمان اداری

400

نکته: پیمانکار ساختمان دائم ندارد.

اطلاعات فنی عملیات تکمیلی و سازماندهی

بازدید: