پرش به محتوای اصلی
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
صفحه اصلی
درباره ما
بیانیه‌ها
مدیران شرکت
طرح‌های شرکت
شرکت‌های همکار
بانک‌های اطلاعاتی
جستجوجستجوی پیشرفته

 اجرایی
 expandپروژه‌های بسته اردلظرفیت (مگاوات): 19.9اندازه نیروگاه:   متوسط
 expandسوله دوکلظرفیت (مگاوات): 4.4اندازه نیروگاه:   کوچک
- 1375-1370 انجام مطالعات فاز یک توسط جهاد نصر استان آذربایجان غربی
- 1375 تا 1379: انجام مطالعات فاز دو توسط شرکت جهاد نصر استان آذربایجان غربی
- 1380: بازنگری مطالعات مرحله دو توسط خدمات مهندسی جهاد
- 1382-1381 تحویل گزارشات از جهاد به آب و نیرو
- 1386-1385 بازنگری مطالعات توسط آب و نیرو با رویکرد تولید در زمان پیک
- 1389:  بازنگری مطالعات فاز دو با رویکرد جریانی و تهیه اسناد مناقصه توسط شرکت مهندسین مشاور آبان پژوه
- 1391:  برگزاری مناقصه و برنده شدن مشارکت فن آوری نوین نیرو– تهران برکلی-پورنام در مناقصه
- 1392 : ابلاغ قرارداد به مشارکت فن آوری نوین نیرو – تهران برکلی-پورنام

بازدید: