پرش به محتوای اصلی
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
صفحه اصلی
درباره ما
بیانیه‌ها
مدیران شرکت
طرح‌های شرکت
شرکت‌های همکار
بانک‌های اطلاعاتی
جستجوجستجوی پیشرفته

 آماده اجرا
 expandنیروگاه زیوکهظرفیت (مگاوات): 6اندازه نیروگاه:   متوسط
 expandنیروگاه سد تنظیمی زاینده‌رودظرفیت (مگاوات): 8.5اندازه نیروگاه:   کوچک
سد تنظیمی زاینده‌رود در 4 کیلومتری پایین دست سد زانیده‌رود، به منظور ذخیره و تنظیم آب خروجی از سد برای مصارف مختلف حاشیه زاینده‌رود در سال 1349 توسط شرکت‌های فرانسوری سوگرا، کامپنون برنارد و بیار طراحی و اجرا شده است.

 1333 : احداث سد اول کوهرنگ بر روی رودخانه آب کوهرنگ و انتقال جریان آن به رودخانه زاینده رود
 1342 : شروع مطالعات سیستماتیک سد مخزنی و نیروگاه زاینده رود توسط شرکت سوگراه
 1345 : واگذاری عملیات اجرایی سد مخزنی، نیروگاه و سد تنظیمی زاینده رود به گروه شرکت‌های فرانسوی
 1346 : شروع عملیات بتن‌ریزی بدنه سد
 1348 : اولین مرحله آبگیری سد مخزنی زاینده رود
 1366 : بهره برداری تونل دوم کوهرنگ
 1370: اخذ پیشنهاد برای خرید تجهیزات نیروگاهی از طرف شرکت سهامی آب منطقه‌ای اصفهان
 1372: عدم تائید احداث نیروگاه سد تنظیمی زاینده رود در وزارت نیرو بدلیل در اولویت نبودن نیروگاه‌های برق آبی کوچک
 1375: واگذاری مطالعه نیروگاه سد تنظیمی زاینده رود در قالب پروژه‌های نیروگاه‌های برق آبی کوچک به قدس نیرو
 1380: واگذاری مطالعات مرحله اول و دوم نیروگاه آبی سد تنظیمی زاینده رود به شرکت مشانیر
 1382: اتمام مطالعات مرحله اول و آغاز مطالعات مرحله دوم  
 expandنیروگاه های برق آبی نمارستاقظرفیت (مگاوات): 12.6اندازه نیروگاه:   کوچک

بازدید: