پرش به محتوای اصلی
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
صفحه اصلی
درباره ما
بیانیه‌ها
مدیران شرکت
طرح‌های شرکت
شرکت‌های همکار
بانک‌های اطلاعاتی
جستجوجستجوی پیشرفته

 در حال بهره‌برداری
 expandنیروگاه اردهظرفیت (مگاوات): 0.125آغاز بهره‌برداری: 1370اندازه نیروگاه:   میکرو
 expandنیروگاه پیرانظرفیت (مگاوات): 8.4آغاز بهره‌برداری: 03/09/1390اندازه نیروگاه:   کوچک
در طول سال‌های 1370-1368مطالعات فاز یک توسط شرکت پژوهش نیرو صورت گرفت.
در سال 1377نقشه برداری(فاز دوم) توسط شرکت خدمات مهندسی جهاد، بازنگری فاز یک و مطالعات فاز 2 توسط شرکت پارس پیاب انجام شد.
در سال 1378مباحث ژئوتکنیکی طرح توسط شرکت بن پژوه انجام شد.
در سال 1379نقشه برداری(فاز دوم) توسط شرکت پارس پیاب تکمیل گشت.
در سال 1383 برگزاری مناقصه و تعیین پیمانکار اجرایی پروژه می‌بایست صورت می‌گرفت(که با توجه به عدم تأمین ضمانت نامه های لازم از جانب پیمانکار ناگزیر قرارداد منعقد نگردید.)
در سال 1386 بررسی و بازنگری مشخصات فنی اسناد مناقصه پروژه توسط مشاور سکو و  برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار انجام شد.
در 17/1/87 عملیات اجرایی پروژه آغاز گردید و در تاریخ 3/9/1390 افتتاح گردیده و در حال بهره‌برداری می‌باشد.
آغاز بهره‌برداری: 03/09/1390
 
 expandنیروگاه تاریکظرفیت (مگاوات): 3آغاز بهره‌برداری: اندازه نیروگاه:   کوچک
 expandنیروگاه دره‌تخت 2ظرفیت (مگاوات): 0.9آغاز بهره‌برداری: 21/02/1384اندازه نیروگاه:   مینی
1375 انجام مطالعات پروژه توسط معاونت عمران و صنایع روستایی وزارت جهاد سازندگی
1379  به بهره‌برداری رسیدن نیروگاه دره تخت 2
آغاز بهره‌برداری: 21/02/1384
 expandنیروگاه سررودظرفیت (مگاوات): 0.065آغاز بهره‌برداری: 1366اندازه نیروگاه:   میکرو
 expandنیروگاه شهید رجاییظرفیت (مگاوات): 13.5آغاز بهره‌برداری: 11/05/1389اندازه نیروگاه:   متوسط
مطالعات اولیه نیروگاه بعنوان بخشی از طرح سد شهید رجائی توسط شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس و شرکت سوئیسی الکترو وات اشتوکی از سال 1368 به همراه مطالعات ساختمان سد آغاز گردید و مطالعات فاز 2 آن در سال 1373 به اتمام رسید . ظرفیت این نیروگاه 5, 13 مگاوات ( سه واحد 4,5 مگاواتی) می باشد . در اواسط سال 1379 پروژه احداث نیروگاه از سازمان آب منطقه ای مازندران به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران منتقل و مطالعات باز نگری اسناد فنی و تهیه اسناد مناقصه بخشهای مختلف نیروگاه با همکاری مهاب قدس ادامه یافت . در نیمه دوم سال 1380 شرکت پژوهاب به عنوان مشاور پروژه وسپس شرکت آرمه تاب به عنوان پیمانکار ساختمانی و شرکت مبنا نیرو بعنوان پیمانکار تهیه و ساخت و نصب تجهیزات کلید خانه از طریق مناقصه انتخاب و فعالیتهای اجرائی از فروردین سال 1381 آغاز گردید . اما در تاریخ 23 مرداد سال 81 بعلت وقوع زمین لغزه بخش اصلی فعالیتهای اجرایی متوقف گردید. در اسفند ماه سال 1383 قرارداد طرح و ساخت پروژه با شرکت فراب مبادله گردید و در اردیبهشت 1388 اولین واحد نیروگاه به شبکه سراسری متصل گردید.
در حال حاضر هر سه واحد نیروگاه در حال تولید برق می‌باشند.
آغاز بهره‌برداری: 11/05/1389
 
 expandنیروگاه شهید طالبیظرفیت (مگاوات): 2.25آغاز بهره‌برداری: 1373اندازه نیروگاه:   کوچک
 expandنیروگاه شهید عظیمیظرفیت (مگاوات): 1آغاز بهره‌برداری: 1374اندازه نیروگاه:   کوچک
انجام مطالعات توسط وزارت جهاد سازندگی
 شروع عملیات اجرایی: 1370
آغاز بهره‌برداری: 1374
 expandنیروگاه لوارکظرفیت (مگاوات): 47آغاز بهره‌برداری: 18/11/1388اندازه نیروگاه:   متوسط
 expandنیروگاه کوهرنگظرفیت (مگاوات): 35آغاز بهره‌برداری: 27/11/1383اندازه نیروگاه:   متوسط

قبل از 1320: طراحی سه تونل به منظور انتقال آب رودخانه کوهرنگ از سر شاخه های کارون به سرشاخه های زاینده رود و دشت مرکزی ایران بر اساس مطالعاتی که قبلا" انجام شده
1322 تا 1327: احداث تونل اول رودخانه کوهرنگ بطول 2000 متر و دبی 22 متر مکعب بر ثانیه و با انتقال آب حدود 300 میلیون متر مکعب در سال
1354 تا 1364: احداث تونل دوم رودخانه کوهرنگ بطول 2050 متر و دبی 44 متر مکعب بر ثانیه و با انتقال آب حدود 300 میلیون متر مکعب در سال
(تونل سوم رودخانه کوهرنگ بطول 2300 متر در حال احداث می باشد.)
1362 شروع مطالعات فاز 1 نیروگاه کوهرنگ با پیشنهاد سازمان آب منطقه ای اصفهان و موافقت وزارت نیرو توسط شرکت مشانیر و تأیید نیروگاهی با توان حدود 35 مگاوات در خروجی تونل دوم بر اساس نتایج مطالعات
1367 آغاز مطالعات فاز 2 توسط شرکت مشانیر و مهندسین مشاور مکانیک خاک (بدلیل مشکلات ژئوتکنیک، مهندسین مشاور مکانیک خاک از ادامه مطالعات انصراف داد.)
1370 آغاز عملیات اجرایی در بخش کالورت توسط اکیپ امانی آب منطقه ای اصفهان و آغاز مطالعات و طراحی نیروگاه توسط شرکت LIF
1377 انتقال پروژه از آب منطقه ای اصفهان به شرکت آب و نیرو
1378 جمع بندی مطالعات فاز 2 و پیشنهادات مشاور خارجی با همکاری شرکت مهندسین مشاور مشانیر و برگزاری مناقصه ساختمان نیروگاه و کانال پایاب و انتخاب شرکت کانیو بعنوان پیمانکار
1380 آغاز عملیات اجرایی پروژه توسط شرکت کانیو
1383 انجام کلیه عملیات اجرایی پروژه (به غیر از محوطه‌سازی) و افتتاح و راه‌اندازی نیروگاه در بهمن همان سال
آغاز بهره‌برداری: 27/11/1383

 expandنیروگاه‌ دره‌تخت 1ظرفیت (مگاوات): 0.68آغاز بهره‌برداری: 21/02/1384اندازه نیروگاه:   مینی
 expandنیروگاه‌های زنجیره‌ای یاسوجظرفیت (مگاوات): 16.8آغاز بهره‌برداری: 20/03/1383اندازه نیروگاه:   کوچک
مطالعات پروژه زنجیره‌ایی یاسوج در سال 1368 در وزارت جهاد سازندگی با همکاری انستیتو تحقیقات (ECHIDI) چین آغاز گردید، در مطالعات اولیه وجود یک سد مخزنی پیش‌بینی گردیده بود که به علت وضعیت دشوار زمین شناسی و مشکلات فنی و اجرایی حذف گردید و در مطالعات بعدی گزینه‌های متعددی مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاَ گزینه نُه نیروگاهی زنجیره‌ای به ظرفیت 20 مگاوات مورد تصویب کارفرما قرار گرفت و مطالعات تکمیلی آن انجام شد.
عملیات اجرایی شش نیروگاه از نُه نیروگاه فوق که از نظر اقتصادی دارای اولویت بودند آغاز گردید. دو نیروگاه کریک 1 و پل‌کلو1 در سالهای 1373 و 1383 به بهره‌برداری رسید. عملیات اجرایی دو نیروگاه کریک 2 و کریک 3 نیز در اسفند ماه 1385 به پایان رسیده و وارد مدار شده‌اند. دو نیروگاه پل‌کلو 2 و کخدان نیز در تیر ماه 1386 تست و راه‌اندازی شده است.
فهرست نیروگاه‌های زنجیره‌ای یاسوج عبارتند از:
1. پل کلو 1
آغاز بهره‌برداری: 20/03/1383
2. پل کلو 2
آغاز بهره‌برداری: 26/04/1386
3. کخدان
آغاز بهره‌برداری: 26/04/1386
4. کریک 1
5. کریک 2
آغاز بهره‌برداری: 28/04/1386
6. کریک 3
آغاز بهره‌برداری: 28/04/1386
 
 
 expandنیروگاه‌های میکروظرفیت (مگاوات): 0.227آغاز بهره‌برداری: 08/10/1383اندازه نیروگاه:   میکرو

بازدید: