پرش به محتوای اصلی
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
صفحه اصلی
درباره ما
بیانیه‌ها
مدیران شرکت
طرح‌های شرکت
شرکت‌های همکار
بانک‌های اطلاعاتی
جستجوجستجوی پیشرفته

 آماده اجرا
 expandنیروگاه زیوکهظرفیت (مگاوات): 6آغاز بهره‌برداری: اندازه نیروگاه:   متوسط
 expandنیروگاه سد تنظیمی زاینده‌رودظرفیت (مگاوات): 8.5آغاز بهره‌برداری: اندازه نیروگاه:   کوچک
سد تنظیمی زاینده‌رود در 4 کیلومتری پایین دست سد زانیده‌رود، به منظور ذخیره و تنظیم آب خروجی از سد برای مصارف مختلف حاشیه زاینده‌رود در سال 1349 توسط شرکت‌های فرانسوری سوگرا، کامپنون برنارد و بیار طراحی و اجرا شده است.

 1333 : احداث سد اول کوهرنگ بر روی رودخانه آب کوهرنگ و انتقال جریان آن به رودخانه زاینده رود
 1342 : شروع مطالعات سیستماتیک سد مخزنی و نیروگاه زاینده رود توسط شرکت سوگراه
 1345 : واگذاری عملیات اجرایی سد مخزنی، نیروگاه و سد تنظیمی زاینده رود به گروه شرکت‌های فرانسوی
 1346 : شروع عملیات بتن‌ریزی بدنه سد
 1348 : اولین مرحله آبگیری سد مخزنی زاینده رود
 1366 : بهره برداری تونل دوم کوهرنگ
 1370: اخذ پیشنهاد برای خرید تجهیزات نیروگاهی از طرف شرکت سهامی آب منطقه‌ای اصفهان
 1372: عدم تائید احداث نیروگاه سد تنظیمی زاینده رود در وزارت نیرو بدلیل در اولویت نبودن نیروگاه‌های برق آبی کوچک
 1375: واگذاری مطالعه نیروگاه سد تنظیمی زاینده رود در قالب پروژه‌های نیروگاه‌های برق آبی کوچک به قدس نیرو
 1380: واگذاری مطالعات مرحله اول و دوم نیروگاه آبی سد تنظیمی زاینده رود به شرکت مشانیر
 1382: اتمام مطالعات مرحله اول و آغاز مطالعات مرحله دوم  
 expandنیروگاه های برق آبی نمارستاقظرفیت (مگاوات): 12.6آغاز بهره‌برداری: اندازه نیروگاه:   کوچک
 اجرایی
 expandپروژه‌های بسته اردلظرفیت (مگاوات): 19.9آغاز بهره‌برداری: اندازه نیروگاه:   متوسط
1366- انجام مطالعات مرحله شناخت پروژه‌هاي عزيزآباد و آبسرده توسط واحد انرژي سازمان جهاد سازندگي استان اصفهان
1370- انجام مطالعات مرحله اول نيروگاه عزيزآباد و آبسرده و مطالعات شناخت و مرحله اول نيروگاه دوپلان توسط شركت خدمات مهندسي جهاد
1377- بازنگري مطالعات مرحله اول نيروگاه عزيزآباد و آبسرده توسط دفتر نيروگاههاي آبي اصفهان
1379- انجام مطالعات مرحله دوم نيروگاه عزيزآباد و آبسرده توسط مهندسين مشاور تماوان
1385- عقد قرارداد با مهندسين مشاور رستاب جهت تهيه اسناد مناقصه بسته اردل به روش طرح و ساخت
 expandسوله دوکلظرفیت (مگاوات): 4.4آغاز بهره‌برداری: اندازه نیروگاه:   کوچک
 در حال بهره‌برداری
 expandنیروگاه اردهظرفیت (مگاوات): 0.125آغاز بهره‌برداری: 1370اندازه نیروگاه:   میکرو
انجام مطالعات توسط وزارت جهاد سازندگی
 شروع عملیات اجرایی: 1367
آغاز بهره‌برداری: 1370
 expandنیروگاه پیرانظرفیت (مگاوات): 8.4آغاز بهره‌برداری: 03/09/1390اندازه نیروگاه:   کوچک
 expandنیروگاه تاریکظرفیت (مگاوات): 3آغاز بهره‌برداری: اندازه نیروگاه:   کوچک
1347 اتمام ساخت سد تاریک و ساختمان نیروگاه
1382 بازنگری مطالعات مرحله دوم تجهیزات نیروگاه توسط شرکت ارمندآب
1386 تهیه اسناد مناقصه به روش EPC توسط شرکت مهندسین مشاور تهران برکلی
 expandنیروگاه دره‌تخت 2ظرفیت (مگاوات): 0.9آغاز بهره‌برداری: 21/02/1384اندازه نیروگاه:   مینی
 expandنیروگاه سررودظرفیت (مگاوات): 0.065آغاز بهره‌برداری: 1366اندازه نیروگاه:   میکرو
انجام مطالعات توسط وزارت جهاد سازندگی
 شروع عملیات اجرایی: 1364
آغاز بهره‌برداری: 1366
 expandنیروگاه شهید رجاییظرفیت (مگاوات): 13.5آغاز بهره‌برداری: 11/05/1389اندازه نیروگاه:   متوسط
 expandنیروگاه شهید طالبیظرفیت (مگاوات): 2.25آغاز بهره‌برداری: 1373اندازه نیروگاه:   کوچک
انجام مطالعات توسط وزارت جهاد سازندگی
 شروع عملیات اجرایی: 1370
آغاز بهره‌برداری: 1373
 expandنیروگاه شهید عظیمیظرفیت (مگاوات): 1آغاز بهره‌برداری: 1374اندازه نیروگاه:   کوچک
 expandنیروگاه لوارکظرفیت (مگاوات): 47آغاز بهره‌برداری: 18/11/1388اندازه نیروگاه:   متوسط
مطالعات اولیه پروژه نیروگاه لوارک به ظرفیت 47 مگاوات در قالب تاسیسات طرح ساختمانی سد لار و تونلهای انحراف آن توسط مهندسین مشاور الکساندر گیپ و اورگانیگ انجام شد و در سال 1354 به تصویب رسید.
سال 1356 تونل دسترسی به محل نیروگاه لوارک به طول 1000 متر احداث گردید .
در فواصل بین سالهای 1357 تا 1358 تونل دسترسی به مغار نیروگاه  جهت انجام آزمایشات ژئوتکنیک احداث گردید و در ادامه توقف مطالعات توسط مشاور خارجی سال 1359 ضرورت انتقال آب سد لار به تهران توسط لوله و تونل به طول 3 کیلومتر تا دریاچه سد لتیان و نهایتا به تهران
سال 1360 ادامه کار مشاورین خارجی توسط مهندسین مشاور لار
سال 1363 انجام آزمایشات تکمیلی ژئو تکنیک (حفاری گمانه های اکتشافی- نمونه‌گیری- انجام آزمایشات برجا ) توسط شرکت کوموگایی گومو ژاپن
سال 1376 ادامه مطالعات پروژه با مشارکت فنی مهندسین مشاور لار و شرکت SMEC استرالیایی
سال 1379 واگذاری پروژه نیروگاه لوارک به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و تکمیل مطالعات با سرعت بیشتر
سال 1380 مطالعات باز نگری اسناد – مدارک و نقشه ها توسط شرکت مهندسین مشاور لار و تنظیم اسناد مناقصه در قالب سه قرارداد اصلی
سال 1381 شروع عملیات اجرایی ساختمان توسط موسسه حرا شامل حفاری تونل دسترسی به تاج مغار، شفت‌های پنستاک و تهویه...
سال 1382 شروع عملیات اجرایی تجهیزات نیروگاه توسط شرکت فرآب
در بهمن ماه سال 1388 نیروگاه با حضور وزیر محترم نیرو افتتاح و اولین واحد این نیروگاه به شبکه سراسری متصل گردید.
در حال حاضر هر دو واحد نیروگاه با توجه به رژیم آب عبوری آماده بهره‌برداری می‌باشند.
آغاز بهره‌برداری: 18/11/1388
 
 expandنیروگاه کوهرنگظرفیت (مگاوات): 35آغاز بهره‌برداری: 27/11/1383اندازه نیروگاه:   متوسط
 expandنیروگاه‌ دره‌تخت 1ظرفیت (مگاوات): 0.68آغاز بهره‌برداری: 21/02/1384اندازه نیروگاه:   مینی
1375 انجام مطالعات پروژه توسط معاونت عمران و صنایع روستایی وزارت جهاد سازندگی
آغاز بهره‌برداری: 21/02/1384
 expandنیروگاه‌های زنجیره‌ای یاسوجظرفیت (مگاوات): 16.8آغاز بهره‌برداری: 20/03/1383اندازه نیروگاه:   کوچک
 expandنیروگاه‌های میکروظرفیت (مگاوات): 0.227آغاز بهره‌برداری: 08/10/1383اندازه نیروگاه:   میکرو
1377: در دستور کار قرار گرفتن تأمین برق از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر در روستاهای دورافتاده و صعب‌العبور کشور در وزارت جهاد سازندگی
1378: انجام مطالعات اولیه با اولویت اول اجرایی هفت نیروگاه
1382: اجرای هفت پروژه نیروگاهی تا حد قابل ملاحظه‌ای به صورت امانی توسط وزارت جهاد سازندگی
1383: برگزاری مناقصه و اتمام کلیه عملیات اجرایی 5 نیروگاه توسط شرکت آب و نیرو و به بهره‌برداری رسیدن آنها
فهرست نیروگاه‌های میکرو عبارتند از:
1. کرنق
آغاز بهره‌برداری: 08/10/1383
2. گرنی
آغاز بهره‌برداری: 08/10/1383
3. درجان
آغاز بهره‌برداری: 08/10/1383
4. مران
آغاز بهره‌برداری: 08/10/1383
5. ناو
آغاز بهره‌برداری: 08/10/1383
 واگذارشده
 expandپروژه‌های توسعه یاسوجظرفیت (مگاوات): 2.6آغاز بهره‌برداری: اندازه نیروگاه:   کوچک
 expandنیروگاه پیچابظرفیت (مگاوات): 4آغاز بهره‌برداری: اندازه نیروگاه:   کوچک
 expandنیروگاه چوبخالظرفیت (مگاوات): 5آغاز بهره‌برداری: اندازه نیروگاه:   کوچک
 expandنیروگاه دزظرفیت (مگاوات): 20آغاز بهره‌برداری: اندازه نیروگاه:   متوسط

بازدید: