پرش به محتوای اصلی
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
صفحه اصلی
درباره ما
بیانیه‌ها
مدیران شرکت
طرح‌های شرکت
شرکت‌های همکار
بانک‌های اطلاعاتی
جستجوجستجوی پیشرفته

سوله دوکل
تاریخچه
- 1375-1370 انجام مطالعات فاز یک توسط جهاد نصر استان آذربایجان غربی
- 1375 تا 1379: انجام مطالعات فاز دو توسط شرکت جهاد نصر استان آذربایجان غربی
- 1380: بازنگری مطالعات مرحله دو توسط خدمات مهندسی جهاد
- 1382-1381 تحویل گزارشات از جهاد به آب و نیرو
- 1386-1385 بازنگری مطالعات توسط آب و نیرو با رویکرد تولید در زمان پیک
- 1389:  بازنگری مطالعات فاز دو با رویکرد جریانی و تهیه اسناد مناقصه توسط شرکت مهندسین مشاور آبان پژوه
- 1391:  برگزاری مناقصه و برنده شدن مشارکت فن آوری نوین نیرو– تهران برکلی-پورنام در مناقصه
- 1392 : ابلاغ قرارداد به مشارکت فن آوری نوین نیرو – تهران برکلی-پورنام
اهداف
تولید انرژی برق آبی سالیانه 5/17 گیگاوات ساعت
موقعیت جغرافیایی
بین طول های جغرافیایی ّ47-ْ44 الی ّ53-ْ44  شرقی و عرض جغرافیایی ّ07-ْ37 الی ّ11-ْ37 شمالی واقع در استان آذربایجان غربی، شهرستان ارومیه روستای سوله دوکل
اطلاعات فنی
- ارتفاع بند انحرافی: 4متر
- طول کانال انتقال: 3025متر
- طول پنستاک: 1660متر
- ارتفاع خالص: 440متر
- ظرفیت نصب: MW 4/4
- تعداد واحد: 2واحد
- دبی ورودی: 2/1 متر مکعب برثانیه
- نوع توربین: پلتون افقی
- ضریب کارکرد: 47/0
- انرژی سالانه: 5/17 گیگاوات ساعت
- مساحت ساختمان نیروگاه:430متر م ربع
- پست و کلیدخانه : 6.3/20kv

بازدید: