پرش به محتوای اصلی
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
صفحه اصلی
درباره ما
بیانیه‌ها
مدیران شرکت
طرح‌های شرکت
شرکت‌های همکار
بانک‌های اطلاعاتی
جستجوجستجوی پیشرفته

در جدول زیر شرکت‌های همکار طرح، در قالب مشاورین و پیمانکاران همراه با موضوع همکاری آنها ارایه شده است.
به منظور دسترسی به مجموعه اطلاعات شرکت‌های همکار سایر طرح‌های شرکت، به منوی "شرکت‌های همکار" مراجعه نمایید.


   expand  آبان پژوه 
    مطالعات مرحله شناخت نیروگاه‌های برقابی حوضه هراز
   expand  آبنگارکارون 
    انجام امورنقشه برداری توپوگرافی ازمحدوده سد رجایی
   expand  آرمه تاب 
    انجام عملیات ساختمانی نیروگاه شهید رجایی
   expand  آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک 
    ارائه خدمات مهندسی و مقاومت مصالح جهت نیروگاه شهید رجایی
    عملیات ژئوتکنیک مسیرکانال پایاب کوهرنگ2
   expand  ارمند آب 
    خدمات مهندسی مطالعات مرحله اول نیروگاه سفیدرود
    ارائه خدمات مهندسی نظارت عالیه وکارگاهی و مدیریت پیمان جهت نیروگاه‌های دره‌تخت 1و2
   expand  اساس 
   expand  استحکام یاسوج 
    پایدار سازی بخشی از کانال انتقال آب نیروگاه کریک3 از مجموعه نیروگاه‌های زنجیره‌ای یاسوج
   expand  امین زاگرس شهرکرد 
   expand  انرژی برقابی 
    بهره برداری و نگهداری و تعمیرات نیروگاه‌های کریک 2و3، پل‌کلو2و کخدان از مجموعه نیروگاه‌های زنجیره‌ای یاسوج
   expand  انرژی سازان یاسوج 
    اجرا و رفع نواقص فازهای 1،2،3 خط انتقال دومداره 32 کیلوولت نیروگاه‌های زنجیره‌ای یاسوج
   expand  ایران اسپیرال 
   expand  بن پژوه 
    خدمات مهندسی و مقاومت مصالح نیروگاه سد تنظیمی دز
   expand  بهینه سازان سبزاندیش 
    احداث خط لوله انتقال سیگنال سطح آب فوربی نیروگاه کریک
   expand  پارس ستون 
   expand  پارس مختصات جنوب 
    نقشه برداری ازرودخانه‌های دوهزار، سه‌هزار و سردآبرود
   expand  پایاب زمزم 
   expand  پایاب کوثر 
    عملیات احداث مخزن ذخیره آب نیروگاه کوهرنگ
   expand  پتکو 
    ساخت دو دستگاه مولد آبی و نصب تجهیزات نیروگاههای ناو و خلیان از مجموعه نیروگاه‌های میکرو
   expand  پژوهاب 
   expand  پژوهش عمران راهوار 
    مطالعات ایمن سازی محدوده نیروگاه شهید رجایی
   expand  پورنام 
    احداث نیروگاه برق آبی کریک 3 یاسوج
   expand  پی جو ایران 
    ارائه خدمات مهندسی ژئوتکنیک ومقاومت مصالح نیروگاه برق آبی لوارک
   expand  تدبیرسازه 
    اجرای عملیات تکمیلی ساختمانی نیروگاه لوارک و تاسیسات وابسته
   expand  تروند تدبیر 
    خدمات مهندسی طراحی تفصیلی پنستاک کوهرنگ
   expand  تژ آب سد 
   expand  تهران برکلی 
    مطالعات مرحله دوم نیروگاه زیوکه
   expand  جهاد دانشگاهی تهران(معاونت پژوهشی) 
    انجام تحقیقات پژوهشی پمپ‌های معکوس
   expand  خاک آزما 
   expand  خاک پی تهران 
    خدمات مهندسی ژئوتکنیک ومقاومت مصالح نیروگاه کوهرنگ
   expand  خاک و بتن ایران 
    عملیات ژئوتکنیک نیروگاه سد تنظیمی زاینده رود
   expand  خدمات مهندسی جهاد 
    مطالعات مرحله اول نیروگاه‌های برق‌آبی عسل محله، آبگرم و تنکابن استان مازندران
   expand  دز آب 
    مطالعات تکمیلی سد تنظیمی دز
    انجام مطالعات تکمیلی و تهیه اسناد مناقصه طرح و ساخت توسعه نیروگاه‌های زنجیره‌ای یاسوج
   expand  راماب 
   expand  رستاب 
    مطالعات مرحله دوم نیروگاه‌های زنجیره‌ای سردآبرود
   expand  رشدصنعت 
    تامین تجهیزات و نصب وراه اندازی نیروگاه آبی کریک 2و3 از مجموعه نیروگاه‌های زنجیره‌ای یاسوج
   expand  زمین کاو گستر 
    خدمات مهندسی مطالعات ژئوفیزیک نیروگاه برق‌آبی شهید رجایی
   expand  زمین کاوان جنوب 
    استقرار آزمایشگاه‌های بتن وخاک و خدمات مهندسی ژئوتکنیک در نیروگاه‌های زنجیره‌ای یاسوج
   expand  ژرفابین 
    خدمات مهندسی مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
   expand  ساپتا 
   expand  ساحل نقشه گستر 
    تهیه نقشه کاداستر بسته اردل
    تهیه نقشه کاداستر نیروگاه‌های زنجیره‌ای یاسوج
   expand  سازمان نقشه برداری کشور 
    عکسبرداری از مسیر رودخانه‌های سزار و دز
   expand  سازه پردازی ایران 
   expand  سدید آزما 
    تکمیل عملیات عمرانی نیروگاه آبی دره تخت ازنا
   expand  سکو 
   expand  شالوده‌های مقاوم عمران ( شمع ) 
    خدمات ژئوتکنیک ومقاومت مصالح(آزمایشگاه محلی) نیروگاه شهید رجایی
   expand  طرح افرا 
   expand  فراب 
    خرید تجهیزات، مدیریت پروژه و عملیات نصب و راه‌اندازی نیروگاه کوهرنگ
    انجام مجموعه فعالیت‌های ساختمانی، فلزی و تاسیساتی نیروگاه 47 مگاواتی لوارک
   expand  فرابتن 
    اجرای عملیات ساختمانی(سیستم سراب وانحراف نیروگاه آبی کوهرنگ)
   expand  فرادید میهن 
   expand  قدس نیرو 
    خدمات مهندسی طرح نیروگاه‌های آبی کوچک دوازده گانه
   expand  قرارگاه خاتم الانبیا(موسسه حرا) 
    عملیات ترمیم وآماده سازی تونل دسترسی لوارک
    عملیات ساخت، آماده سازی ونصب پنستاک لوارک
   expand  لار 
    نظارت عالیه بر(برگزاری مناقصه تجهیزات، خریدونصب تجهیزات و مدیریت پروژه وعملیات ساختمانی نیروگاه لوارک)
    نظارت عالیه بر(عملیات اجرایی تجهیزات و ساختمانی نیروگاه شهید رجائی)
   expand  مادر تخصصی خدمات کشاورزی 
    تهیه و تحویل کلیه تجهیزات الکترومکانیکی 7 واحد نیروگاه‌های میکرو
   expand  ماندپی 
   expand  ماهور یاسوج 
    تهیه نقشه و احداث شبکه دومداره ایستگاه یاسوج
   expand  مبنا نیرو 
   expand  مشانیر 
    نظارت عالیه و کارگاهی برعملیات اجرایی نیروگاه آبی کوهرنگ
    نظارت کارگاهی برعملیات ژئوتکنیک نیروگاه آبی زاینده رود
   expand  مهران ساتراپ 
    عملیات ساختمانی و تجهیزاتی نیروگاه آبی دره تخت 2
   expand  مهسار ابنیه 
    تهیه، حمل و نصب تجهیزات هیدرومکانیک نیروگاه کوهرنگ
   expand  نصب نیرو 
    عملیات تکمیلی نیروگاه‌های برقابی میکرو
   expand  هاربین 
    طراحی، ساخت وحمل تجهیزات اصلی نیروگاه منج
   expand  هراز آب شمال 
   expand  کانیو 
    اجرای ساختمان نیروگاه، کانال پایاب و سیستم انحراف نیروگاه کوهرنگ

بازدید: