پرش به محتوای اصلی
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
صفحه اصلی
درباره ما
بیانیه‌ها
مدیران شرکت
طرح‌های شرکت
شرکت‌های همکار
بانک‌های اطلاعاتی
جستجوجستجوی پیشرفته
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران > بانک واژگان  

بانک واژگان

طرح‌های برق‌آبی بزرگ

در حال بهره‌برداری

  کارون3

  کارون4

  کرخه

  گتوند

  مسجدسلیمان

در حال اجرا

  بختیاری

  پارسیان

  چم‌شیر

  خرسان3

  راه‌های جایگزین و جابجایی خطوط نفت و گاز کارون3و4

  رودبار ‌لرستان

  زهکشی چم‌شیر

  سرنی

  سیاه ‌‌بیشه

  سیمره

  کارون2

  نمک زدایی و انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی ایران

مطالعاتی

  حوضه ارس

  حوضه دز

  حوضه زهره-هنیجان

  حوضه شمال

  حوضه قزل اوزن

  حوضه کارون

  حوضه کرخه

طرح‌های برق‌آبی
متوسط و کوچک

 در حال بهره‌برداری

 در حال اجرا

 آماده اجرا

 آماده سرمایه گذاری

نسخه RSS
Modify settings and columns
  
نما: 
ترتیب بر اساس ضمیمه‌هابرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
کلمات فارسیفیلتر
abate
فرونشستن
ablation
فرساب ، یخ کاست
abnormal water level
تراز نابهنجار آب
above sea level (a.s.l)
بالای سطح دریا
abrasion
سایش  - خراش - سائیدگی
abrasion resistance
مقاو مت به سایش ، مقاومت سایشی ، تاب سایشی
abrasive
ساینده - ماده ساینده - تراشنده - سایا
abrasive drill
مته سایشی
abrupt rise
قطع ناگهانی - انتزاع- تند بر آماسیده - برآمدگی موضعی- برآمدگی تند - بر آمدگی ناگهانی
abrupt wave
موج ناگهانی
absorption
جذب - جذب ( عمقی  )
absorption well
چاه آبکش
abutment
تکیه گاه - پایه کناری - دیواره کناری نگهدارنده سد - نیم پایه (در پل سازی)- پشت بند دیوار- بست دیوار -اتصال
abutment pier
پایه جناحی - پایه حایل - پایه جانبی
acanthus
آرایش برگ کنگری
accelerator
استخر نهشت - استخر ته نشینی - شتاب دهنده - افزایش دهنده - رشد کننده
accelerator
تسریع کننده ، تند گیر کننده، تند کننده
accelerogram
نمودار شتاب ، نوار زلزله سنجی
accelerometer
شتاب سنج
acceptance tests، field acceptance tests
آزمونهای تایید حدود ضمانت شده توربین : این آزمونها جهت تعیین پارامترها و محدوده های ضمانت شده توربین ساخته شده می باشد که باید بر اساس مشخصات فنی قرارداد ویا استاندارد IEC-41  انجام گیرد . اندازه گیری و محاسبه این پارامترها و محدوده های ضمانت شده که توسط
access eye، cleanout
دریچه بازدید
access ramp
شیب راهه دسترسی- راه دسترسی شیبدار
access road
جاده دسترسی- راه دسترسی
access shaft،access well
چاه دستیابی
access tunnel
تونل دسترسی
accessible sites
محلهای قابل دسترسی - محوطه های کار قابل دسترس
accidental air، entrapped air
هوای محبوس ( بتن)
accidental error،compensating error
خطای تصادفی ( نقشه برداری )
accretion
به هم پیوستگی ،عمل رسوب، تجمع ذرات، جمع شدگی ، چسبندگی، نمو
accretion
افزایش - نمو -رشد
action turbine / wheel (impulse turbine / wheel)
توربین کنشگر - توربین ضربه ای : واژه عمومی برای توربین هایی که فواره آب ، تحت فشار جو آزادانه به چرخ دوار توربین برخورد می کند  . جریان آب ورودی به واحد دوار دارای انرژی پتانسیل بصورت فشار افزوده شده نبوده ولیکن کل مقدار انرژی آن بصورت جنبشی چهره مینماید
active capacity
گنجایش موثر - گنجایش مفید
active earth pressure
رانش محرک خاک ،فشار عامل  خاک، فشار فعال خاک، رانش مو’ثر خاک
actuator
عملگر
adamantine drill
مته ساچمه ای
adamantine drilling
حفاری با مته ساچمه ای
adit
راهرو دسترسی - مدخل - راهرو - تونل دسترسی
adjustable -blade (turbine / wheel)
توربین با پره های قابل تنظیم : یک توربین واکنشگر جریان محوری با پره های تنظیم پذیر چرخ دوارکه اساسا" تحت فرازه های پائین کار میکند . این نوع توربین را توربین کاپلان  .Kaplan turbine گویند ،
adsorption
جذب  - جذب ( سطحی )
advection
جابجایی افقی
adverse slope
شیب وارو - شیب معکوس
aeolian
بادی
aeolian sand
ماسه بادی
aeolian soil
خاک باد رفتی
aerate
هوا دادن
aerated concrete
بتن اسفنجی ،بتن هواداده ،بتن هوادار
aerated grit chamber
حوض دانه گیری هوادم
aerated lagoon
دریاچه هوادهی
aerating agent
هوا دهنده
aeration
هوادهی ، تهویه ، هوادادن
aeration drainage
زهکشی تهویه ای
aeration tank
تانک هوادهی ، مخزن هوارسانی
aerator
هوا ده ، هوادهنده ، توری ، صافی
aerology
هوا شناسی ، جو شناسی
aerometer
چگالی سنج،هوا سنج، غلظت سنج
affluent
ریزآبه
afflux
بالا  آمدن سطح آب، خیز آب، پنگاب
afflux bank
پشته بال شکل
after bay
مجرای خروجی
after glow
پستاب
after shock
پس لرزه
ageing - aging
کهنگی - پیر سختی
agglomerate
به هم چسبیده ، جوش آتشفشانی  ، همبسته ، کلوخه ، تجمع دانه ها
agglomeration
انباشتگی ، تراکم
aggrade
نمو رسوبی کردن
aggredation
انباشتگی ، تهنشینی - آبرفت گذاری - شن گرفتگی - ماسه گرفتگی - نمو رسوبی
aggregate
سنگدانه - مصالح دانه ای - دانه سنگ - شن و ماسه - دانه سنگی
aggregate abrasion value (a.a.v.)
آزمون ارزش سایش شن و ماسه
aggregate crushing value (a.c.v.)
آزمون ارزش خرد شوندگی شن و ماسه
aggregate impact value (a.i.v.)
آزمون ارزش ضربه ای شن و ماسه
aggregate interlock
درگیری سنگدانه ها - درهم قفلی دانه ای - قفل و بست سنگدانه ها
aggregate rack (or screen ) bar surface
سطح کلی تیرکهای مشبک - سطح کلی شبکه فلزی - وسعت سطح کلی تماس تیرکها و یا حایلهای یک سازه توری شکل و یا مشبک - سطح رویهمرفته دربرگیرنده تماس تیرکهاو یاحایلهای یک ساختار شبکه ای .
aggregation
تراکم - تجمع - انبوهش
aggressive
مهاجم ، متجاوز
aggressive
خورنده
aggressivity
خورندگی - میزان خورندگی - شدت خورندگی
aging test
آزمون فرسایش
agitation
هم زنش - همزدن
agitator
بهمزن ، همزن
agitator tank
تانک همزندار - مخزن همزنش
agitator truck
کامیون  همزن
air admission
ورود هوا  - دمش هوا
air admission system
سیستمی که به نواحی خاصی از ماشینهای آبی هوا تزریق می کند تا تغییرات فشار واثرات فشار واثرات کاویتاسیون را کاهش دهد.
air blower
دمنده هوا
air blown mortar،shotcrete
بتن  پاشیدنی
air brick
آجر متخلخل ، آجر هواکش
air course
جریان هوا
air demand flowrate
دبی هوای مورد نیاز - میزان جریان هوای مورد نیاز
air depression system
سیستم فشرده کردن آب توسط هوا : سیستمی که به نواحی خاصی هوا تزریق می کند تا آب زیر چرخ دوار توربین را تحت فشار قرار دهد.
air drill
مته هوایی
air ejector
بالا رسان هوایی
air entrained concrete
بتن با حباب هوا ، بتن متخلخل ، بتن هوا داده شده
air entraining
حباب زا
air entraining agent
ماده محبوس کننده هوا - ماده حباب ساز - ماده هوازا - هواده - هوادهنده
air entraining cement
سیمان هوازا - سیمان حباب زا
air entraining mechanism
ساز و کار هوادهی
air entrainment
دربرگیری هوا ، ایجاد هوا
air gun
پیستوله بادی ، رنگ پاش ، بتن پاش
air handling unit
دستگاه هوا رسان - دستگاه هوا ساز
air intake
دریچه هوای تازه
1 - 100 بعدی
بازدید:
 
 
   
1385-1394© تمام حقوق معنوی مربوط به مطالب، تصاویر و اطلاعات منتشر شده در سایت و زیر سایتهای مربوط به دامنه http://Iwpco.ir متعلق به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران می باشد؛ و
هر گونه دخل و تصرف ممنوع بوده و همچنین دوباره نشر فقط با ذکر منبع امکان پذیر می باشد.