پرش به محتوای اصلی
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
صفحه اصلی
درباره ما
بیانیه‌ها
مدیران شرکت
طرح‌های شرکت
شرکت‌های همکار
بانک‌های اطلاعاتی
جستجوجستجوی پیشرفته

طرح‌های برق‌آبی بزرگ

در حال بهره‌برداری

  کارون3

  کارون4

  کرخه

  گتوند

  مسجدسلیمان

در حال اجرا

  بختیاری

  پارسیان

  چم‌شیر

  خرسان3

  راه‌های جایگزین و جابجایی خطوط نفت و گاز کارون3و4

  رودبار ‌لرستان

  زهکشی چم‌شیر

  سرنی

  سیاه ‌‌بیشه

  سیمره

  کارون2

  نمک زدایی و انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی ایران

مطالعاتی

  حوضه ارس

  حوضه دز

  حوضه زهره-هنیجان

  حوضه شمال

  حوضه قزل اوزن

  حوضه کارون

  حوضه کرخه

طرح‌های برق‌آبی
متوسط و کوچک

 در حال بهره‌برداری

 در حال اجرا

 آماده اجرا

 آماده سرمایه گذاری

نسخه RSS
Modify settings and columns
 حوضه ارس
پروژه جریانی ارس (بتنی)فاز1
حجم مخزن (میلیون مترمکعب):   5ظرفیت:  261 انرژی تولیدی سالیانه (گیگاوات ساعت): 1700
 حوضه دز
پروژه مخزنی زالكي (بتنی دوقوسی)فاز1
حجم مخزن (میلیون مترمکعب):   1517ظرفیت:  466 انرژی تولیدی سالیانه (گیگاوات ساعت): 1333
پروژه مخزنی ليرو (بتنی دوقوسی)فاز1
حجم مخزن (میلیون مترمکعب):   520ظرفیت:  324 انرژی تولیدی سالیانه (گیگاوات ساعت): 1025
پروژه جریانی سزار 1-4 (بتنی)فاز1
حجم مخزن (میلیون مترمکعب):   -ظرفیت:  365 انرژی تولیدی سالیانه (گیگاوات ساعت): 1020
پروژه جریانی دز 1-3 (بتنی)فاز1
حجم مخزن (میلیون مترمکعب):   -ظرفیت:  930 انرژی تولیدی سالیانه (گیگاوات ساعت): 2198.2
 حوضه زهره-هندیجان
پروژه مخزنی حاج قلندر (RCC)فاز1
حجم مخزن (میلیون مترمکعب):   750ظرفیت:  80 انرژی تولیدی سالیانه (گیگاوات ساعت): 209
پروژه مخزنی چم باستان (خاکی)فاز1
حجم مخزن (میلیون مترمکعب):   800ظرفیت:  135 انرژی تولیدی سالیانه (گیگاوات ساعت): 293
 حوضه شمال
پروژه جریانی نمارستاق (بتنی وزنی)فاز2
حجم مخزن (میلیون مترمکعب):   0.45ظرفیت:  33.5 انرژی تولیدی سالیانه (گیگاوات ساعت): 90.2
پروژه جریانی سردآبرود (بتنی وزنی)فاز2
حجم مخزن (میلیون مترمکعب):   بدون مخزنظرفیت:  20 انرژی تولیدی سالیانه (گیگاوات ساعت): 85.94
پروژه جریانی گلستان (بتنی وزنی)فاز2
حجم مخزن (میلیون مترمکعب):   بدون مخزنظرفیت:  5.6 انرژی تولیدی سالیانه (گیگاوات ساعت): -
 حوضه قزل اوزن
پروژه مخزنی نمهيل (خاکی)شناخت
حجم مخزن (میلیون مترمکعب):   4159ظرفیت:  496 انرژی تولیدی سالیانه (گیگاوات ساعت): 1270
پروژه مخزنی پاوه رود (خاکی)شناخت
حجم مخزن (میلیون مترمکعب):   1593ظرفیت:  250 انرژی تولیدی سالیانه (گیگاوات ساعت): 905
پروژه مخزنی پير تقي (RCC)فاز1
حجم مخزن (میلیون مترمکعب):   500ظرفیت:  240 انرژی تولیدی سالیانه (گیگاوات ساعت): 630
 حوضه کارون
پروژه مخزنی كلات (بتنی دو قوسی)فاز1
حجم مخزن (میلیون مترمکعب):   3660ظرفیت:  292 انرژی تولیدی سالیانه (گیگاوات ساعت): 544
پروژه مخزنی خرسان 2 (بتنی دوقوسی)فاز1
حجم مخزن (میلیون مترمکعب):   2304ظرفیت:  580 انرژی تولیدی سالیانه (گیگاوات ساعت): 1689
پروژه مخزنی خرسان 1 (بتنی)فاز1
حجم مخزن (میلیون مترمکعب):   1291ظرفیت:  363.8 انرژی تولیدی سالیانه (گیگاوات ساعت): 1219.2
پروژه مخزنی بازفت (بتنی دوقوسی)فاز1
حجم مخزن (میلیون مترمکعب):   450ظرفیت:  240 انرژی تولیدی سالیانه (گیگاوات ساعت): 750
پروژه مخزنی كارون 2(محور3) (سنگریزه‌ای)فاز1
حجم مخزن (میلیون مترمکعب):   3213ظرفیت:  1458 انرژی تولیدی سالیانه (گیگاوات ساعت): 3027
پروژه مخزنی كارون5 (سنگریزه‌ای)فاز1
حجم مخزن (میلیون مترمکعب):   2013ظرفیت:  560 انرژی تولیدی سالیانه (گیگاوات ساعت): 970
پروژه جریانی كارون 2 (محور8) (بتنی دوقوسی)فاز1
حجم مخزن (میلیون مترمکعب):   198ظرفیت:  1000 انرژی تولیدی سالیانه (گیگاوات ساعت): 2251
پروژه تلمبه دخیره‌ای ايلام (CFRD)فاز1
حجم مخزن (میلیون مترمکعب):   4ظرفیت:  1000 انرژی تولیدی سالیانه (گیگاوات ساعت): 1460
 حوضه کرخه
پروژه جریانی سازبن جديد محور2 (بتنی قوسی)شناخت
حجم مخزن (میلیون مترمکعب):   280ظرفیت:  300 انرژی تولیدی سالیانه (گیگاوات ساعت): 728
پروژه مخزنی گرشا - گدار پير (سنگریزه‌ای)فاز1
حجم مخزن (میلیون مترمکعب):   1557ظرفیت:  200 انرژی تولیدی سالیانه (گیگاوات ساعت): 588
پروژه مخزنی كوران بوزان (خاکی با هسته رسی)فاز1
حجم مخزن (میلیون مترمکعب):   4022ظرفیت:  284 انرژی تولیدی سالیانه (گیگاوات ساعت): 638.8
پروژه مخزنی تنگ معشوره (بتنی دوقوسی)فاز1
حجم مخزن (میلیون مترمکعب):   1639ظرفیت:  167 انرژی تولیدی سالیانه (گیگاوات ساعت): 396
پروژه جریانی كرخه 2 (بتنی وزنی)فاز1
حجم مخزن (میلیون مترمکعب):   132ظرفیت:  118 انرژی تولیدی سالیانه (گیگاوات ساعت): 205
پروژه مخزنی سازبن (بتنی قوسی)فاز2
حجم مخزن (میلیون مترمکعب):   1600ظرفیت:  375 انرژی تولیدی سالیانه (گیگاوات ساعت): 572
بازدید:
 
 
   
1385-1394© تمام حقوق معنوی مربوط به مطالب، تصاویر و اطلاعات منتشر شده در سایت و زیر سایتهای مربوط به دامنه http://Iwpco.ir متعلق به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران می باشد؛ و
هر گونه دخل و تصرف ممنوع بوده و همچنین دوباره نشر فقط با ذکر منبع امکان پذیر می باشد.