پرش به محتوای اصلی
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
صفحه اصلی
درباره ما
بیانیه‌ها
مدیران شرکت
طرح‌های شرکت
شرکت‌های همکار
بانک‌های اطلاعاتی
جستجوجستجوی پیشرفته

در این بخش به بیان اطلاعات فنی طرح در قالب آیتم‌های زیر پرداخته شده است:
مشخصات بدنه
نوع سد:
بتنی دو قوسی
ارتفاع از پی:
195 متر
عرض بستر رودخانه:
40 متر
طول تاج:
470 متر
حجم کل بدنه:
1.200.000 مترمکعب

عرض تاج:

6 متر

رقوم تاج سد (از سطح دریا):

1440 متر

رقوم حداکثر عادی بهره‌برداری آب (از سطح دریا):

1432 متر

رقوم حداقل عادی بهره برداری آب (از سطح دریا):

1400 متر

رقوم کف رودخانه (از سطح دریا):

1262 متر

رقوم پی (از سطح دریا):

1245 متر

مشخصات بدنه
مشخصات مخزن
حجم کل مخزن:
1158 میلیون مترمکعب
متوسط عرض دریاچه:
 400 متر
مساحت مخزن:
24 کیلومترمربع
تراز نرمال:
1432 متر از سطح دریا
طول دریاچه:
39 کیلومتر
حجم  مفید دریاچه:
638 میلیون متر مکعب

حجم دریاچه تا رقوم حداقل بهره‌برداری:

520.1 میلیون متر مکعب

مشخصات مخزن
سیستم انحراف آب
تعداد تونل‌های انحراف:

یک رشته

قطر تونل پس از لاینینگ:

12.5 متر

طول تونل‌ انحراف:

770 متر

حجم حفاری سطحی:

120.000 متر مکعب

شکل مقطع تونل:

دایره

حجم حفاری زیرزمینی:

100.000 متر مکعب

نوع پوشش:

بتنی

نوع- ارتفاع و حجم فرازبند:

خاک-سیمان، 42 متر ، 103.800 متر مکعب بتن

قطر حفاری تونل:

13.8متر

نوع- ارتفاع و حجم نشیب‌بند:

سنگریزه ای – 10 متر- 35.000 متر مکعب مصالح

ظرفیت تخلیه:

1625 متر مکعب بر ثانیه

 

سیستم انحراف آب
ابزار دقیق
List of monitoring equipment

QUANTITIES

Symbols

EXPLANATION

LEFT

CENTER

RIGHT

TOTAL

PS
Anchor point for direct pendulum

2

2

2

6

PB
Pendulum BOB

2

2

2

6

PF

Inverted pendulum float

2

1

2

5

PA

Inverted pendulum Anchorage

2

1

2

5

PMS

Pendulum measurement station

10

10

10

30

JID

Directional joint meter

10

12

10

32

TC

Theodulite console in gallery

20

10

20

50

CT

Concrete temperature thermometer (Total – number of embedded instruments)

15

20

15

50

WT

Water temperature thermometer

3

5

3

11

AT

Air temperature thermometer

3

5

3

11

CL

Clinometers

3

6

3

12

SMR

Strong motion recorder

2

3

2

7

EX

Extensometer

6

4

6

16

PM

Vibrating Wire Piezometer

9

6

9

24

RW

Reservoir water level indicator

-

1

-

1

DM

Seepage measurement Station (V notch)

2

3

2

7

TB

Terminal Box for Thermometer Cables

1

1

1

3

OP

Geodetic Observation target

6

-

5

12

CP

Geodetic control point

10

4

10

24

TA

Target on downstream face of dam

8

10

8

26

UG

Uplift Gauge with pressure-meter

-

5

-

5

SP

Stand-pipe piezometer (casagrande)

30

-

30

60

ADAS

Automatic Data Acuisition System

-

-

-

1

MS

Meteorological Station

-

-

-

1

ابزار دقیق
سر ریز
نوع سرریز:
آزاد
ظرفیت تخلیه:
6300 متر مکعب در ثانیه
سر ریز
منابع قرضه و مشخصات آن
 
منبع قرضه ریزدانه
منبع قرضه درشت دانه
معدن سنگ
موقعیت:

جنب روستای سردشت

آبراهه بالادست روستای سردشت

حفاری های سد و سازه های جنبی و معدن واقع در دره‌ گرا

فاصله حمل:

20 کیلومتر

27 کیلومتر

کمتر از 2 کیلومتر ( از محل انباشت)

حجم:

600.000 مترمکعب

600.000 متر مکعب

1.600.000 متر مکعب

جنس:

رس لای دار

شن ماسه دار لای دار

آهک ، آهک مارنی

منابع قرضه و مشخصات آن
مشخصات کلی نیروگاه
موقعیت و نوع نیروگاه:

تکیه‌گاه راست و سطحی (رو زمینی)

ظرفیت نیروگاه:

410 مگاوات

انرژی متوسط سالیانه:

1.106 گیگاوات ساعت

نوع توربین:

فرانسیس با شفت قائم

ضریب کارکرد:

0.28

دبی طراحی:

320 = 80 * 4 مگاوات

رقوم آبگیر (از سطح دریا):

1377.0 متر

قطر تونل آب بر بتنی:

6.5 متر

قطر پنستاک فلزی:

5.2 متر

رقوم محور توریبن (از سطح دریا):

1254.5

مشخصات کلی نیروگاه
مشخصات تجهیزات نیروگاه
تعداد توربین:

4 واحد

تعداد و نوع ژنراتورها:

سنکرون عمودی

قدرت هر توربین:

100 مگاوات

قدرت خروجی هر ژنراتور:

100 مگا ولت آمپر

راندمان در شرایط نامی:

94 درصد

ولتاژ اسمی هر ژنراتور:

15.75کیلو ولت

کل ارتفاع طراحی توربین:

175 متر

سرعت چرخش ژنراتور:

300 دور بر دقیقه

خروج آب از توربین در شرایط نامی (دبی هر واحد):
80 متر مکعب در ثانیه
جریان اسمی ژنراتور:

7.000 آمپر

تعداد ترانسفورماتور:

4 دستگاه

نوع ترانسفورماتور:
افزاینده از نوع سه فاز دو سیم پیچ، روغنی- قابل نصب در فضای باز

قدرت نامی هر ترانسفورماتور:

180 مگا ولت آمپر

ولتاژ نامی اولیه:

15.75 کیلو وات

ولتاژ نامی ثانویه ترانسفورماتور:

410 کیلو ولت

سیستم خنک کننده:

آب و هوا (OFWF)

مشخصات تجهیزات نیروگاه
مشخصات ساختمان نیروگاه
طول (متر)
عرض (متر)
ارتفاع (متر)

64.5

24

57

حفاری:

600,000 متر مکعب

آرماتوربندی:

1670 تن

بتن ریزی سازه‌ای و پرکننده:

44,760 مترمکعب

 
مشخصات ساختمان نیروگاه
مشخصات پایاب نیروگاه
مشخصه
مقدار
شیب کف کانال پایاب(قائم:افقی)

2:1

شیب جناحین کانال پایاب(قائم:افقی)

1:3

طول کانال(متر)

36

تراز سطح آب در شرایط کارکرد هر دو واحد:

1266.5

تراز سطح آب در شرایط کارکرد یک واحد:

1264.5

مشخصات پایاب نیروگاه
مشخصات تونل‌های آب‌بر نیروگاه
تونل اول
 
موقعیت
رقوم ابتدا
(متر از سطح دریا)
رقوم انتها
(متر از سطح دریا)
طول (متر)
قطر داخلی(متر)
نوع پوشش
تونل رقوم بالا
1376.2

1344.1

141

6.5

بتنی

خم اتصال به شفت قائم

1344.1

1233.4

43.7

6.5

بتنی

شفت قائم

1314.3

1298.8

15.5

6.5

بتنی

خم اتصال به تونل رقوم پایین

1384.5

1268.9

44.1

6.5

بتنی

تونل رقوم پایین

1268.9

1254.8

142.2

5.2

بتنی

 
تونل دوم
 
موقعیت
رقوم ابتدا
(متر از سطح دریا)
رقوم انتها
(متر از سطح دریا)
طول (متر)
قطر داخلی(متر)
نوع پوشش
تونل رقوم بالا
1376.2

1340.5

299.3

6.5

بتنی

خم اتصال به شفت قائم

1340.5

1310.8

43.7

6.5

بتنی

شفت قائم

1310.8

1300.5

10.3

6.5

بتنی

خم اتصال به تونل رقوم پایین

1300.5

1270.6

44.1

6.5

بتنی

تونل رقوم پایین

1270.6

1254.8

159.1

5.2

فلزی

مشخصات تونل‌های آب بر نیروگاه
مشخصات پست و کلیدخانه

نوع

GIS در فضای بسته (Indoor)

سطح ولتاژ

410 کیلو ولت

تعداد خطوط فشار قوی خروجی

2

مشخصات پست و کلیدخانه
مشخصات مجاری
تخلیه کننده تحتانی
تعداد

2

رقوم تخلیه کننده شماره 1

1310 (متر از سطح دریا)

ابعاد دریچه سرویس (ارتفاع × عرض)

3*4 متر

حداکثر ظرفیت تخلیه

423 (متر مکعب بر ثانیه)

رقوم تخلیه کننده شماره 2

1335 (متر از سطح دریا)

ابعاد دریچه سرویس (ارتفاع × عرض)

3*4 متر

حداکثر ظرفیت تخلیه

 474(متر مکعب بر ثانیه)

نیروگاه

رقوم آبگیر

1372.7متر از سطح دریا

ظرفیت آبگیر

320 متر مکعب بر ثانیه

قطر تونل آب بر بتنی

6.5 متر

قطر پنستاک

5.2 متر

حداکثر ارتفاع روی توریبن

175 متر

مشخصات مجاری انتقال آب
سازه‌های ورودی
فعلا در این رابطه اطلاعاتی موجود نمی‌باشد.
سازه‌های ورودی مجاری انتقال آب
سازه‌های خروجی
فعلا در این رابطه اطلاعاتی موجود نمی‌باشد.
سازه‌های خروجی مجاری انتقال آب
جاده‌های دسترسی و پل‌ها

1 - مشخصات جاده‌های دسترسی:
 
راه دسترسی
طول (متر)

حجم سنگبرداری

حجم خاکریزی

آسفالت

اساس

زیر اساس

عرض

جاده

تونل

متر مکعب

متر

راه دسترسی به نیروگاه –از طریق جاده لردگان

1300

632

159797

2000

946

2028

2028

8

راه دسترسی به تاج سد – جناح راست

700

-

39000

2000

490

1050

1050

10

راه دسترسی به کارگاه و فرازبند از جناح راست

988

-

25000

23000

-

1482

1482

7

راه دسترسی به تاج از جناح چپ

1667

-

110000

31000

1167

2501

2501

10

راه دسترسی از پل ورودی و خروجی تونل انحراف در جناح چپ

881

-

49534

9480

-

1322

1322

10

 
2 - مشخصات فنی پل‌های طرح:
 

 
عنوان پل
عرض (متر)

طول دهانه‌ها (متر)

طول کل(متر)

نوع سازه

بالادست فرازبند :

8.2

یک دهانه60 متری
یک دهانه 20 متری

80

تیر ورق

پایین دست نیروگاه :

8.2

دو دهانه 60 متری
یک دهانه 20 متری

80

تیر ورق

 
3 - مشخصات تونل‌های دسترسی:
 
عنوان تونل
عرض (متر)

طول (متر)

ارتفاع (متر)

تونل دسترسی به نیروگاه

11

632

7.2

مشخصات فنی جاده‌های دسترسی و پل‌ها
عملیات تکمیلی و سازماندهی
فعلا در این رابطه اطلاعاتی موجود نمی‌باشد.
اطلاعات فنی عملیات تکمیلی و سازماندهی

بازدید: