پرش به محتوای اصلی
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
صفحه اصلی
درباره ما
بیانیه‌ها
مدیران شرکت
طرح‌های شرکت
شرکت‌های همکار
بانک‌های اطلاعاتی
جستجوجستجوی پیشرفته

در جدول زیر شرکت‌های همکار طرح، در قالب مشاورین و پیمانکاران همراه با موضوع همکاری آنها ارایه شده است.
به منظور دسترسی به مجموعه اطلاعات شرکت‌های همکار سایر طرح‌های شرکت، به منوی "شرکت‌های همکار" مراجعه نمایید.


   expand  آبان پژوه 
    بازنگری و تکمیل مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم
   expand  آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک 
   expand  آزمایشگاه مکانیک خاک استان چهار محال بختیاری 
    استقرار آزمایشگاه محلی جهت مطالعات
   expand  اشتوکی 
   expand  بافت بهستان 
    مطالعات مرحله مقدماتی، اول و دوم
   expand  بن پژوه 
   expand  پارس آب تدبیر 
    نظارت کارگاهی بر عملیات ژئوتکنیک و حفر گالری‌های اکتشافی
   expand  پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی وگردشگری 
    انجام کاوش‌های باستان شناسی
   expand  جهاد توسعه منابع آب 
   expand  خاک آزما 
    انجام آزمایشات صحرائی
   expand  خاک و سنگ 
   expand  دانشگاه تربیت مدرس 
    مطالعات حداکثر بارش محتمل PMP
   expand  دانشگاه شیراز 
   expand  سابیر 
    خدمات مهندسی ژئوتکنیک
   expand  ساحل نقشه گستر 
   expand  صحرا کاو 
    مطالعات ژئوفیزیک
   expand  لرزه نگار پارسیان 
   expand  مهاب قدس 
    خدمات نقشه برداری
    نظارت بر عملیات ژئوتکنیک

بازدید: