پرش به محتوای اصلی
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
صفحه اصلی
درباره ما
بیانیه‌ها
مدیران شرکت
طرح‌های شرکت
شرکت‌های همکار
بانک‌های اطلاعاتی
جستجوجستجوی پیشرفته

در این بخش به بیان اطلاعات پایه طرح در قالب آیتم‌های زیر پرداخته شده است:
توپوگرافی
کوه‌های بختیاری در سلسله جبال زاگرس، یک رشته طویل از کوه‌هایی است که از شمال غرب به جنوب شرق امتداد دارد و دارای دره‌ها و گلوگاه‌های زیادی است. ارتفاع قله‌های بلند این سلسله جبال بیشتر از ۴۰۰۰ متر از سطح دریاست و بلندی برجستگی‌های محلی بین ۱۰۰۰ متر تا ۲۰۰۰ متر از سطح دریا می‌باشد. با استفاده از نقشه تغییرات سطح زمین در اثر عوامل طبیعی، چین خوردگی‌ها و شکستگی‌های زمین ساختی، وضع ساختمان طبقات زمینی این ناحیه مشخص شده است. توپوگرافی‌های برجسته، معرف چین خوردگی‌های تاقدیسی و توپوگرافی‌های فرو رفته، نشان از چین خوردگی‌های ناودیسی در این ناحیه است.
طول برآمدگی‌های نوک تیز تاقدیسی و شیب‌دار، زیاد است. دره‌ها معمولا کم عرض وV شکل یا به صورت سنگاب ناودیسی است. شیب‌ها، معمولا تند و خیلی تند است و از حالت عمودی تا شیب ملایم تغییر پیدا می‌کند.
بالا آمدن کوه‌‌های زاگرس احتمالا هنوز در جریان است. این امر باعث سایش سریع و تشکیل ناحیه‌ای ناهموار شده است. رودخانه کارون دارای شیب تند است و سرعت زیاد آب در رودخانه، یک پدیده عادی است. آبگذرهای ناحیه‌ای و تعدادی از آبگذرهای اصلی در منطقه، به موازات پیچ و خم ناشی از چین خوردگی‌های زمین، جریان پیدا می‌کند. خصوصیات نامطلوب آبگذرها، سیستم اصلی رودخانه را تحت الشعاع قرار داده و رودخانه کارون طول زیادی از مسیرش را به صورت پیچ در پیچ از میان برآمدگی‌های اصلی و از میان دره‌هایی عمیق (که تا عمق ۲۰۰۰ متر از سطح دریا هم می‌رسند)، عبور می‌کند.
توپولوژی
هواشناسی
اقلیم حوضه آبریز کارون، گرم با تابستان‌های خشک و زمستان‌های معتدل است. بخش اعظم بارندگی‌ها در فصل زمستان صورت می‌گیرد. به طور کلی، بارندگی‌های این منطقه ناشی از سه نوع توده هوا ست:
  1. توده هوای موسمی اقیانوس هند، که در بارش حوضه آبریز کارون تأثیر زیادی ندارد.
  2. توده هوای بری قطبی، که معمولا موجب ایجاد رطوبتهای اندکی در حوضه کارون است.
  3.  توده هوای بحری مدیترانه‌ای، که موجب ایجاد رگبارهای دوره‌ای زیادی در حوضه کارون می‌گردد.
متوسط بارندگی سالانه در حوضه آبریز کارون در پل شالو (حدود ۵ کیلومتری بالادست ساختگاه سد)، ۶۲۰ میلی‌متر و ارتفاع بخش برفگیر حوزه آبریز، ۲۰۰۰ متر از سطح دریا و مساحت برفگیر حوزه آبریز، ۱۶۰۰۰ کیلومتر مربع است.
هواشناسی منطقه
هیدرولوژی
آبدهی: براساس آمار شصت ساله جریان آب در اهواز، پل شالو، گدارلندر و گتوند، میانگین سالانه جریان آب در محل طرح کارون ۳ و اهواز به ترتیب ۳۰۲ و ۷۲۷ متر مکعب بر ثانیه برآورد شده است.
میزان و دوره بازگشت سیل طراحی سرریز: سرریزهای سد کارون ۳ برای عبور سیلاب(PMF) ۱۵۰۰۰متر مکعب بر ثانیه طراحی شده است.
میزان و دوره بازگشت سیل طراحی سیستم انحراف: سیستم انحراف برای سیل با دوره بازگشت ۱۰ ساله اجرا شده است.
حداکثر سیلاب محتمل (PMF): حداکثر سیلاب محتمل عبارت از حداکثر سیلابی است که احتمال دارد در یک حوضه آبریز جاری شود. در مطالعات اولیه طرح کارون۳، حداکثر سیل محتمل از ۲۲۴۰۰ تا ۲۷۰۰۰ متر مکعب برآورد شده است. اما در مطالعات تکمیلی‌ـ با استفاده از آخرین آمار از دبی رودخانه کارون ـ این میزان به ۱۵۰۰۰ متر مکعب کاهش یافت و با توجه به این که سد کارون۴ در بالادست کارون ۳  قرار دارد، ماکزیمم ورودی به مخزن سد کارون۳، حدود ۱۴۱۴۷ وحداکثر خروجی از آن حدود ۱۳۲۰۰ متر مکعب خواهد بود.
هیدرولوژی
سیلاب
مطابق آخرین مطالعات صورت گرفته در زمینه PMP وPMF سیستم رودخانه کارون تا محل احداث سد گتوند، میزان دبی پیک سیلاب حداکثر15500متر مکعب بر ثانیه و حجم سیلاب در حدود 4 میلیارد متر مکعب برآورد گردیده است. وبا توجه به نتایج این مطالعات، دبی پیک PMF برابر15500مترمکعب برثانیه مبنای کنترل محاسبات مربوط به سیستم تخلیه سیلاب کارون 3 قرارگرفته است.
سیلاب
کیفیت آب
کیفیت شیمیایی نمونه آب رودخانه کارون در محل پل شالو به شرح جدول زیر است:
 
Composition
SAR

++Na
meg/l

++Mg
meg/l

++Ca
meg/l

SO4
meg/l

CL
meg/l

Hco3
meg/l

PH

Ec x106
Min.hos - 25°c

T.D.S
mg/l

O
m3/s

Mean
1.4

2

1.3

2.4

0.9

2.2

2.8

7.9

576

353

289.2

Standard Dev.

0.6

1.1

0.5

0.5

0.6

1.2

0.4

0.2

187

119

100.8

Coeff. Of Var.

42.8

55

38.5

20.8

66.6

54.5

14.3

2.5

32

33

34.9

Min.

0.3

0.4

0.3

1

0.1

0.45

1

7

179

116

146.7

Max.

3.2

5.6

3.1

4.5

4.9

5.9

5

8.8

1220

780

524.5

کیفیت آب
رسوب گذاری
 رسوب گذاری در مخزن سد کارون ۳ براساس آمار جریان‌های ماهیانه در پل شالو و نیز براساس اندازه‌گیری روزانه مواد معلق در آب و نمونه‌برداری از کف رودخانه صورت گرفته است. با بررسی تفصیلی موارد مذکور، میانگین سالانه کل رسوب گذاری‌ها در مخزن سد، 3000- 800 تن در سال برآورد شده است. با این میزان رسوب گذاری، حداقل ۲۰۰ سال طول می‌کشد تا حجم غیر مفید(مرده) مخزن ـ۱۲۵۰ میلیون مترمکعب و زیر تراز۸۰۰ متر-  پر شود. البته، با احداث سد مخزنی کارون ۴، مقدار رسوب‌گذاری در مخزن کارون ۳ بسیار ناچیز خواهد بود.
رسوب گذاری
برنامه‌ریزی منابع آب

تراز نرمال، ۸۴۵ متر و حداقل تراز بهره برداری از نیروگاه، ۸۰۰ متر می‌باشد.

برنامه ریزی منابع آب
زمین شناسی
طرح عمرانی کارون ۳ در ناحیه چین‌خورده ساده کوه‌های زاگرس واقع شده است. سنگ‌های رسوبی ضخیم این ناحیه از شمال شرق به جنوب غرب، چین خوردگی‌هایی به صورت تاقدیس و ناودیس به وجود آورده‌اند. ترکیب زمین شناسی محل احداث سد، تاقدیس ۲۰ تا ۳۰ کیلومتری "کیف ملک" است که با عرض یک کیلومتر در جهت شمال غرب به جنوب شرق امتداد دارد و از جنس سنگ آهک در تشکیلات آسماری با هسته‌ای از سنگ‌های شیلی و مارنی تشکیلات پابده است. این چین‌خوردگی از محل احداث طرح عبور کرده و به سمت جنوب شرق و پل شالو امتداد می‌یابد. به طور کلی زمین ساخت موقعیت طرح، متشکل از سنگ‌های آهکی، آهکی مارنی و سنگ‌های شیلی و تشکیلات آسماری و پابده است.
زمین شناسی
لرزه خیزی
مطالعات انجام شده در استان خوزستان نشان می‌دهد که کلیه زلزله‌های این استان تاکنون در حد 6.8 ریشتر یا کمتر بوده‌ است. همچنین، بیشتر زلزله‌های رخ داده در این استان، ناشی از شکستگی‌های سطحی نبوده بلکه ناشی از خصوصیات چین خوردگی سنگ‌های طبقات زیرین بوده است. با ملاحظه کلیه جوانب امر، شتاب g(0.3- 0.2) برای طراحی انتخاب شده است.
لرزه خیزی
مخزن سد
حجم کل مخزن:
3 میلیارد مترمکعب
تراز حداقل آب:
800
حجم مفید مخزن:
1720 میلون مترمکعب
تراز حداکثر آب:
851.5

تراز نرمال آب:

845

تراز رسوب:

 
ترکیب زمین شناسی محل احداث سد، تاقدیس ۲۰ تا ۳۰ کیلومتری "کیف ملک" است که با عرض ۱ کیلومتر در جهت شمال غرب به جنوب شرق امتداد دارد و از جنس سنگ آهک در تشکیلات آسماری با هسته‌ای از سنگهای شیلی و مارنی تشکیلات پابده است. این چین خوردگی از محل احداث طرح عبور کرده و به سمت جنوب شرق و پل شالو امتداد می‌یابد. به طور کلی زمین ساخت موقعیت طرح، متشکل از سنگهای آهکی، آهکی مارنی و سنگهای شیلی و تشکیلات آسماری و پابده است.
مخزن سد

بازدید: