پرش به محتوای اصلی
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
صفحه اصلی
درباره ما
بیانیه‌ها
مدیران شرکت
طرح‌های شرکت
شرکت‌های همکار
بانک‌های اطلاعاتی
جستجوجستجوی پیشرفته
طرح کارون 3 > آلبوم تصاویر > بدنه، سرریز و حوضچه استغراق  

آلبوم تصاویر

 
  
نما: 
جعبه انتخاباندازه عکس
IWPCO_IR_Karun3_ (1).JPGنمایی از بدنه،حوضچه استغراق و دریاچه800 x 531421 KB
IWPCO_IR_Karun3_ (10).JPGنمایی از عبور آب از سرریزها531 x 800253 KB
IWPCO_IR_Karun3_ (11).JPGنمایی از عبور آب از سرریزها800 x 531387 KB
IWPCO_IR_Karun3_ (12).jpgنمایی از بدنه و سرریزها800 x 535212 KB
IWPCO_IR_Karun3_ (13).JPGنمایی از بدنه و سرریزها800 x 535358 KB
IWPCO_IR_Karun3_ (14).JPGنمایی از بدنه و سرریز800 x 600463 KB
IWPCO_IR_Karun3_ (15).jpgنمایی از بدنه و حوضچه استغراق535 x 800123 KB
IWPCO_IR_Karun3_ (16).JPGبتن‌ریزی800 x 60053 KB
IWPCO_IR_Karun3_ (17).JPGنمایی از سرریزهای بدنه535 x 800368 KB
IWPCO_IR_Karun3_ (18).JPGنمایی از بدنه و حوضچه استغراق600 x 800418 KB
IWPCO_IR_Karun3_ (19).JPGنمایی از بلوک‌های بدنه و حوضچه استغراق800 x 535445 KB
IWPCO_IR_Karun3_ (2).JPGنمایی از بدنه،حوضچه استغراق و دریاچه800 x 531367 KB
IWPCO_IR_Karun3_ (20).JPGنمایی از بلوک‌های بدنه و حوضچه استغراق800 x 535406 KB
IWPCO_IR_Karun3_ (21).JPGیتن‌ریزی800 x 600148 KB
IWPCO_IR_Karun3_ (22).JPGبتن‌ریزی600 x 713183 KB
IWPCO_IR_Karun3_ (23).JPG800 x 531365 KB
IWPCO_IR_Karun3_ (3).JPGنمایی از بدنه،حوضچه استغراق و دریاچه800 x 532151 KB
IWPCO_IR_Karun3_ (4).JPGنمایی از بدنه،حوضچه استغراق و دریاچه800 x 531335 KB
IWPCO_IR_Karun3_ (5).JPGنمایی از عبور آب از سرریزها800 x 531393 KB
IWPCO_IR_Karun3_ (6).JPGنمایی از بدنه،حوضچه استغراق و دریاچه800 x 531383 KB
IWPCO_IR_Karun3_ (7).jpgنمایی از بدنه،حوضچه استغراق و دریاچه800 x 531102 KB
IWPCO_IR_Karun3_ (8).JPGنمایی از بدنه،حوضچه استغراق و دریاچه800 x 531425 KB
IWPCO_IR_Karun3_ (9).JPGنمایی از عبور آب از سرریزها800 x 60087 KB
بازدید: