پرش به محتوای اصلی
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
صفحه اصلی
درباره ما
بیانیه‌ها
مدیران شرکت
طرح‌های شرکت
شرکت‌های همکار
بانک‌های اطلاعاتی
جستجوجستجوی پیشرفته
طرح کرخه > آلبوم تصاویر  

آلبوم تصاویر

 
  
نما: 
جعبه انتخاباندازه عکسویرایش
پوشه: آبگیریآبگیری
آبگیری
 
پوشه: بدنه سدبدنه سد
بدنه سد
 
پوشه: تونل دشت عباستونل دشت عباس
تونل دشت عباس
 
پوشه: جاده‌های دسترسیجاده‌های دسترسی
جاده‌های دسترسی
 
پوشه: دریاچهدریاچه
دریاچه
 
پوشه: سرریزسرریز
سرریز
 
پوشه: نیروگاهنیروگاه
نیروگاه
 
پوشه: کلید خانهکلید خانه
کلید خانه
 
IWPCO_Karkhe01.jpg1024 x 68367 KB
IWPCO_Karkhe01
 
IWPCO_Karkhe02.jpg1024 x 683122 KB
IWPCO_Karkhe02
 
IWPCO_Karkhe03.jpg1024 x 703348 KB
IWPCO_Karkhe03
 
IWPCO_Karkhe04.jpg1024 x 68384 KB
IWPCO_Karkhe04
 
IWPCO_Karkhe05.jpg1024 x 68384 KB
IWPCO_Karkhe05
 
IWPCO_Karkhe06.jpg976 x 76861 KB
IWPCO_Karkhe06
 
IWPCO_Karkhe07.jpg789 x 768127 KB
IWPCO_Karkhe07
 
IWPCO_Karkhe08.jpg1024 x 683117 KB
IWPCO_Karkhe08
 
IWPCO_Karkhe09.jpg1024 x 726669 KB
IWPCO_Karkhe09
 
IWPCO_Karkhe10.jpg989 x 768484 KB
IWPCO_Karkhe10
 
IWPCO_Karkhe11.jpg768 x 806285 KB
IWPCO_Karkhe11
 
IWPCO_Karkhe12.jpg1024 x 680328 KB
IWPCO_Karkhe12
 
بازدید: