پرش به محتوای اصلی
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
صفحه اصلی
درباره ما
بیانیه‌ها
مدیران شرکت
طرح‌های شرکت
شرکت‌های همکار
بانک‌های اطلاعاتی
جستجوجستجوی پیشرفته

در این بخش به بیان اطلاعات پایه طرح در قالب آیتم‌های زیر پرداخته شده است:
توپوگرافی
رودخانه زهره یکی از رودخانه‌های مهم حوضه آبریز خلیج فارس در دریای عمان بوده و آبفای مناطق وسیعی از شهرستان‌های اردکان، نورآباد فارس، مناطق جنوبی دوگنبدان، بهبهان و بخش هندیجان شهرستان ماهشهر را جمع‌آوری و سپس به خلیج فارس منتهی می‌شود.       
 
     
نام رودخانه نام سد مساحت حوضه
(کیلومتر مربع)
ارتفاع متوسط حوضه
(متر)
ارتفاع با فرکانس 50٪
(متر)
ارتفاع غالب
(متر)
شیب حوضه
 (درصد)
شیب رودخانه
 (درصد)
طول رودخانه
(ک.م)
ضریب گراویلیوس محیط حوضه
 (ک.م)
مستطیل معادل
طول (ک.م) عرض (ک.م)
زهره چم شیر 6689.2 1536 1500 900 22.8 1 203 1.9 551.6 340.5 19.6

 

- ک.م: کیلومتر

توپولوژی
هواشناسی
-        توزیع فصلی بارش در محل سد:

پارامتر بارش سالانه تابستان بهار زمستان پاییز
بارش متوسط فصلی (میلیمتر) 473.4 0.5 58.1 267.9 146.3
درصد 100 0.1 12.4 56.6 30.9

-        توزیع ماهانه بارش در محل سد:

پارامتر بارش سالانه شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر
بارش متوسط ماهانه (میلیمتر) 473.4 0.7 0.2 0 0.5 13 44.9 56.5 91.5 120.3 103.7 41 1.2
درصد 100 0.1 0 0 0.1 2.8 9.5 11.9 19.3 25.4 21.9 8.7 0.3 


 

هواشناسی منطقه
هیدرولوژی
مشخصه
ماه
مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین اردی‌بهشت خرداد تیر اَمرداد شهریور سالانه
متوسط آورد ماهانه در محل سد
آورد به MCM 48.8 77.23 145.52 201.6 269.76 306.78 292.81 173.85 101.67 60.83 49.43 46.48 1774.87
هیدرولوژی
سیلاب
 
 
نام مکان نام رودخانه مساحت (KM2) دوره برگشت (سال)
5 10 25 50 100 500 1000 10000
سد چم شیر زهره 6689.2 743 1519 2080 2819 3377 3938 5260 5835 7791
سیلاب
کیفیت آب
جدول پارامترهاي مختلف كيفيت آب رودخانه زهره در ايستگاه پل زهره
 
پارامتر TDS
(mg/l)
EC
(میکروموس
بر سانتیمتر)
pH آنیونها (میلی اکی‌والان در لیتر) کاتیونها (میلی اکی‌والان در لیتر) نسبت جذب سدیم
(SAR)
CO3 HCO3 CL- SO4 جمع آنیونها Ca Mg Na K جمع کاتیونها
میانگین 2198.8 3606.4 7.7 0.01 2.77 26.74 6.30 35.55 7.07 2.91 25.91 0.09 35.70 11.67
کیفیت آب
رسوب گذاری

 
  مساحت حوضه
(KM)2
دبی ویژه رسوب
(Ton)/(km)2(Year)
تناژ رسوبی کل
(Ton/Year)
حجم رسوب
(mcm/year)
سد چم شیر 6689.2 987 6602240 5.08
رسوب گذاری
برنامه‌ریزی منابع آب
 • رقوم نرمال 598
  رقوم حداقل بهره‌برداری 526
   حجم مخزن نظیر رقوم نرمال 2.3 میلیارد متر مکعب
  حجم مخزن نظیر رقوم حداقل بهره‌برداری 104 میلیون متر مکعب137 میلیون متر مکعب
  ظرفیت نصب 176 مگاولت
   تعداد واحد 3 واحد بزرگ و 2 واحد کوچک
   انرژی متوسط سالانه 409گیگاوات ساعت در سال
   جریان متوسط ورودی 1879 میلیون متر مکعب
   میزان تبخیر 48 میلیون متر مکعب در سال
  هد طراحی توربین 128 متر
  هد حداکثر 137 متر
  هد حداقل 83متر
   دبی طراحی هر واحد 47.6 متر مکعب در ثانیه
برنامه ریزی منابع آب
زمین شناسی
عملكرد نيروهاي تكتونيكي در ساختگاه سد چم شير باعث ايجاد ناوديس پلانژ داري شده كه مسير رودخانه چم شير را تشكيل مي‌دهد. اين مسير عمدتا از نوع فرسايشي بوده اما اثرات چين خوردگي و پديده‌هاي ديگر تكتونيكي موجب بروز درزه هايي در تكيه گاهها شده است كه خود نقش بسزايي در فرسايش تنگه مزبور داشته است. جهت محور چين خوردگي (˚130) و پلانژ آن (˚10)  به طرف شرق است. به عبارت ديگر ناوديس مزبور در راستاي جريان آب بالا آمده است كه از لحاظ باربري سنگ پي و كنترل نفوذپذيري حائز اهميت است.
زمین شناسی
لرزه خیزی
بر اساس مطالعات و لرزه زمين ساخت ، مهمترين چشمه لرزه زا نسبت به ساختگاه سد چم شير گسل پنهان تاقديس چلينگر مي باشد ، اين گسل با توان لرزه  زايي 2/6 Ms، در فاصله سطحي 7 كيلومتري (نزديكترين فاصله مستقيم سطحي تا ساختگاه) از ساختگاه سد قرار گرفته است. اين چشمه نسبت به ساير چشمه هاي لرزه زاي مهم منطقه، بيشترين شتاب را در محل اين سد ايجاد مي نمايد. از نظر تاريخچه لرزه خيزي در گستره مورد مطالعه سد چم شير (تا شعاع حدود 100 كيلومتري) بزرگرين رخدادها، زمين لرزه تاريخي 1052 ميلادي خوزستان با بزرگاي 8/6 Ms و زمين لرزه دستگاهي 4 فوريه 1934 ميلادي هفت گل بختياري با بزرگاي 3/6 Ms مي باشند كه به ترتيب در فواصل 91 و 61 كيلومتري از ساختگاه سد رخ داده اند. از نظر تقسيمات لرزه زمين ساختي، بخش عمده گستره مورد مطالعه طرح (شعاع 100 كيلومتر پيرامون ساختگاه سد چم شير) بنا بر تقسيم بندي زمين ساختي ايران توسط بربريان (1976) در استان لرزه زمين ساختي زاگرس (بخش شمال باختر زاگرس) و بر مبناي كميته ملي سدهاي بزرگ ايران در استان لرزه زمين ساختي شمال باختر زاگرس قرار گرفته است. آهنگ لرزه خيزي در گستره استان لرزه زمين ساخت زاگرس پيوسته و بيشتر از ديگر مناطق ايران بوده و در كل ناحيه به شكلي تقريباً همگن و به صورت وقوع زمين لرزه هايي با بزرگاي كوچك تا متوسط و با ژرفاي كم در هر سال مي باشد. آهنگ لرزه خيزي در اين استان گاهي اوقات با اوج گيري ناگهاني محلي همراه مي شود كه بيشتر اين زمين لرزه ها نظير زمين لرزه سال 1909 ميلادي سيلاخور در مجاورت با ناحيه ايران مركزي و به دليل اندركنش آن با صفحه عربی مي باشند. لازم به ذکر است که در زاگرس زمین لرزه های بزرگ الزاماً با گسیختگی در سطح همراه نمی باشند . زمین لرزه های رویداده در منطقه مورد مطالعه از نوع کم عمق بوده و با توجه به خصوصیات لرزه ای منطقه عموماً از خاستگاه پوسته ای و ژرفای کم برخوردارند. ساز و کار چیره زمین لرزه ها در گستره طرح از نوع فشاری بوده و بر روی گسلهایی (از نوع رانده) که به موازات روند عمومی زاگرس قرار گرفته اند ، روی می دهند. عمده گسلهای گستره طرح دارای ساز و کار راندگی می باشند.
لرزه خیزی
مخزن سد
 
 تراز نرمال سطح آب مخزن 598متر از سطح دریا
حجم مخزن در تراز نرمال 2.3 میلیارد متر مکعب
تراز حداقل سطح آب بهره برداری 543 متر از سطح دریا
حجم قابل تنظيم 1/4 میلیارد متر مکعب
مخزن سد

بازدید: