پرش به محتوای اصلی
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
صفحه اصلی
درباره ما
بیانیه‌ها
مدیران شرکت
طرح‌های شرکت
شرکت‌های همکار
بانک‌های اطلاعاتی
جستجوجستجوی پیشرفته

در جدول زیر شرکت‌های همکار طرح، در قالب مشاورین و پیمانکاران همراه با موضوع همکاری آنها ارایه شده است.
به منظور دسترسی به مجموعه اطلاعات شرکت‌های همکار سایر طرح‌های شرکت، به منوی "شرکت‌های همکار" مراجعه نمایید.


   expand  اروند پیمایش 
   expand  اشتوکی پارس 
    نظارت عالیه و کارگاهی
   expand  ای دی اف 
    مطالعات بازنگری فنی (TRC)
   expand  برداشت 
    نقشه‌برداری، برداشت مقاطع عرضی، تهیه پروفیل طولی و عرضی
   expand  پویری انرژی 
    نظارت عالیه و کارگاهی
   expand  جهاد نصر کوثر 
    اجرای عملیات احداث راههای داخلی
   expand  دانشگاه تهران(معاونت پژوهشی) 
   expand  دز آب 
    نظارت عالیه و کارگاهی
   expand  سابیر 
    عملیات ژئوتکنیک تزریق آزمایشی سیمان
   expand  سازمان نقشه برداری کشور 
    نظارت برعملیات نقشه برداری
   expand  فن آوری آب و محیط زیست 
   expand  مترا 
    مطالعات مقدماتی دسترسی ریلی به طرح
   expand  مرتب گستر 
   expand  مشانیر 
    خدمات مهندسی بازنگری مرحله اول و انجام طراحی مرحله دوم
   expand  مهاب قدس 
    خدمات مهندسی مطالعات تولید انرژی
    عملیات نقشه برداری
    خدمات مهندسی مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی
   expand  هراز راه 
    نظارت عالیه و کارگاهی بر احداث جاده دسترسی
    نظارت براجرای راهسازی و ابنیه فنی راههای داخلی

بازدید: